Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2022 m.

Lietuvos karo akademija vadovaujasi aukštais veiklos standartais

2022 01 25

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, siekdama supažindinti bendruomenę su pastarųjų metų pasiekimais, pristato veiklos 2021 m. ataskaitą, kurioje pateiktais rezultatais bus remiamasi toliau planuojant institucijos ateities tikslus ir uždavinius.
 
Pasak Lietuvos karo akademijos viršininko plk. Juozo Kačergiaus, šis dokumentas padės pačiai bendruomenei geriau įvertinti atliktus darbus, iš toliau pažvelgti į tobulintinas sritis, pastebėti, kur esame stiprūs, o kur dar turėtume pasitempti.
 
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos 2021 m. veiklos ataskaita parengta vadovaujantis 2018–2024 m. Akademijos strategija, kurios pagrindinė ir svarbiausia įgyvendinimo sąlyga yra veiklos kokybės užtikrinimas ir nuolatinė valdymo sistemos priežiūra.
 
Akademija vadovaujasi aukštais veiklos standartais įgyvendindama išskirtinę savo misiją – harmoningai derinti universitetines studijas ir karinį rengimą, kokybiškai rengti ir ugdyti visapusiškai išsilavinusius ir atsakingus karininkus lyderius, vykdyti mokslinius tyrimus bei užtikrinti mokymosi visą gyvenimą principų įgyvendinimą.
 
Lietuvos karo akademija – tobulėjanti, drausminga ir vieninga. Su jos darbo ir veiklos rezultatais, pasiektais 2021 m., galima susipažinti >>>.
 
Vienas svarbiausių 2021 m. Karo akademijos renginių – pirmojo karininko laipsnio suteikimo ceremonija
Eimanto Genio nuotr.