Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2022 m.

Lietuvos karo akademija savo patirtimi dalijosi su Ukrainos gynybos ministerijos ir kariuomenės atstovais

2022 09 21

Rugsėjo 21 d. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje lankėsi Ukrainos gynybos ministerijos, ginkluotųjų pajėgų ir karinių mokyklų atstovų delegacija, lydima NATO atstovybės Ukrainoje NATO Ryšių biuro patarėjo karinio švietimo klausimais plk. ltn. Stasio Paldūno.
 
Svečiai susitikimo su Lietuvos karo akademijos viršininku brg. gen. Almantu Leika ir jos padalinių vadovais metu buvo supažindinti su šia vienintele Lietuvoje aukštąja karo mokykla, suteikiančia universitetinį ir karinį išsilavinimą, ugdančia karininkus lyderius.
 
Ukrainos valdžios ir kariuomenės atstovams buvo pristatyta Lietuvos karo akademijos veikla, kariūnų ir karininkų universitetinės studijos, vykdomas karinis ir profesinis rengimas, moksliniai tyrimai ir projektai, įgyvendinama lyderio ugdymo programa, papasakota, kokia vyksta norinčiųjų tapti Lietuvos kariuomenės karininkais atranka ir kokie jiems keliami reikalavimai.
 
Ypatingas dėmesys skirtas Lietuvos karo akademijos tarptautiniam bendradarbiavimui, kuris apima tarptautinius karjeros ir anglų kalbos kursus, mokslinius tyrimus, dėstytojų ir studentų mainų programas, su užsienio šalių aukštojo mokslo institucijomis organizuojamas mokslines konferencijas, įgyvendinamus kultūrinius ir edukacinius projektus.
 
Ukrainos atstovai papasakojo, kaip jų šalyje vyksta reformos ir karinio rengimo transformacija taikant vakarietiškus standartus, NATO švietimo ir mokymo sistemą Ukrainos kariuomenei, siekiančiai didinti sąveiką su NATO šalių kariuomenėmis, supažindino su Ivano Kožedubo Nacionalinių oro pajėgų universiteto kadetų pasirengimu Rusijos agresijai ir veiksmams, šiais metais prasidėjus jos ginkluotųjų pajėgų karinei invazijai į Ukrainą.

Apibendrindamas susitikimo rezultatus, Lietuvos karo akademijos viršininkas brg. gen. Almantas Leika svečius patikino: „Mes tikime jūsų pergale. Esame ir būsime su jumis!“
 
Eimanto Genio nuotraukos