Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2022 m.

Lietuvos karo akademija prisijungė prie trumpalaikių jaunųjų karininkų mainų iniciatyvos

2022 04 25

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje balandžio 18–23 dienomis lankėsi Latvijos, Ispanijos ir Italijos karo akademijų kadetai, pagal EMILYO iniciatyvą dalyvaujantys trumpalaikiuose jaunųjų karininkų mainuose.
 
Lietuvos karo akademija pirmą kartą prisijungė prie trumpalaikių studijų modulio. Šįkart svečiai, užsienio kadetai, gilinosi į kibernetinio saugumo pagrindus. Akademijos kibernetinio saugumo dėstytojas prof. dr. Aušrius Juozapavičius jiems skaitė paskaitas atitinkamomis temomis ir kuravo jų studijų eigą.
 
Balandžio 22 d. įvyko Kibernetinio saugumo modulio baigimo ceremonija. Jos metu prorektorius studijoms ir mokslui Mantas Bileišis pristatė akademinių studijų Lietuvos karo akademijoje galimybes, dr. Aušrius Juozapavičius pasidalijo įžvalgomis apie pirmą kartą įgyvendintą bendrojo modulio programą. Susitikimo pabaigoje buvo įteikti šio modulio baigimo pažymėjimai.
 
Lietuvos karo akademija kaip karinis universitetas dalyvauja įvairiose mainų programose. Jos kariūnai važiuoja mokytis į užsienį pagal „Erasmus+“ studentų mainų programą, o į Akademiją atvyksta kitų karinių universitetų kadetų.
 
Tačiau ne visos mokslo įstaigos gali suderinti ilgalaikes savo kadetų studijas užsienyje, todėl Akademija prisijungė prie vienos EMILYO (Europos iniciatyvos dėl jaunųjų karininkų mainų pagal „Erasmus+“ programą) veiklų – trumpalaikių skirtingų šalių karinio rengimo įstaigų jaunųjų karininkų studijų programos, kurios metu itin koncentruotai bandoma užsienio kadetams perteikti savo karinės institucijos studijų pagrindus.
 
Lietuvos karo akademijoje vykę trumpalaikiai kadetų mainai buvo sėkmingi – užsienio kadetams buvo sudarytos sąlygos pasisemti naujų kibernetinio saugumo žinių.
 
LKA nuotraukos