Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2022 m.

Knygų mugėje knyga ir ginklas – Karo akademijos studijų ir mokslo pristatymo simboliai

2022 02 24

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija tarptautinės Vilniaus knygų mugės lankytojams pristatydama leidinius, kartu supažindina juos su kariūnų studijomis Karo akademijoje. Šiais metais mugėje Akademiją ir joje rengiamą būsimą karininką geriau pažinti padeda jos naujas stendas karine tematika, kuriame šalia knygų pristatomos kariūno ir karininko uniformos, ginklai, kario ekipuotė, kiti su kariūnų studijomis susiję daiktai.
 
Akademijos stendas atitinka jos šūkį „Mūsų ginklas, mūsų mokslas – Lietuvai Tėvynei“.
 
Karo akademijoje būsimi karininkai rengiami derinant universitetines ir karybos studijas, todėl knyga yra neatsiejama jo ugdymo dalis, ypatingas dėmesys skiriamas metodinių ir mokslinių leidinių viešinimui ir sklaidai.
 
Knygų mugė geriausiai tai padeda įgyvendinti, todėl joje Karo akademija pristato per pastaruosius dvejus metus išleistas knygas ir mokslinius periodinius ledinius karine tematika, kurie prisideda prie kariuomenės istorijos sklaidos ir visuomenės švietimo.
 
Šiais metais mugėje pristatoma išsami ir gausiai iliustruota partizanų vado generolo Jono Žemaičio-Vytauto biografija lietuvių kalba. Knygos autoriai prof. Alfonsas Eidintas, dr. Darius Juodis ir dim. plk. ltn. dr. Gintautas Surgailis siekia, kad visuomenė daugiau sužinotų apie šią neeilinę šiuolaikinės Lietuvos istorijos asmenybę, vertintų jos nuveiktus darbus ir kovą už šalies laisvę.
 
Lankytojai Vilniaus knygų mugėje gali įsigyti Akademijos išleistų knygų ir pabendrauti su jų autoriais, išgirsti kariūnų ir karininkų apie studijas, kurias baigę absolventai įgyja pirmąjį karininko laipsnį ir pradeda tarnybą Lietuvos kariuomenėje. Visi susidomėję ir kuriems svarbi krašto gynyba kviečiami aplankyti Akademijos stendą.
 
Lietuvos karo akademija, kaip aukštoji universitetinė mokykla, plėtodama šviečiamąją veiklą, kasmet leidžia mokomąją literatūrą, periodinius, mokslo ir mokslo populiarinamuosius leidinius karybos ir kitomis temomis. Akademijos mokslo darbuotojų, dėstytojų ir instruktorių parengtais vadovėliais ir mokymo priemonėmis naudojasi ne tik kariūnai ir Akademijos kursų klausytojai, bet ir kitų aukštųjų mokyklų auklėtiniai.
 
Lietuvos karo akademijos išleistų knygų elektronines versijas skaitytojai gali rasti ir su jomis išsamiau susipažinti Akademijos bibliotekos interneto svetainėje.
 
Eimanto Genio nuotraukos
 
Kontaktinis asmuo – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos G9 skyriaus viršininkas mjr. Donatas Suchockis, tel. +370 620 48976, KATT 24 523, el. p. [email protected]