Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2022 m.

Karo akademijos pirmakursiai, pasiryžę įgyti karininko profesiją, išsiskiria aukšta motyvacija

2022 09 16

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija šiuos mokslo metus pradėjo sulaukusi didelio būrio labai motyvuotų įgyti karininko profesiją abiturientų. Tai liudija jaunų žmonių norą prisidėti prie šalies saugumo stiprinimo. Kaip patys sakė, daugelis jų jau seniai buvo apsisprendę siekti šio tikslo, kai kuriems padėjo tai padaryti Ukrainoje prasidėjęs karas. Ryžtas siekti savo tikslo tik sustiprėjo, nes, sekdami jo naujienas, jie aiškiau suvokė, ką reiškia būti piliečiu ir jausti pareigą savo šaliai.
 
Kariūnų gretas šiais metais papildė 75 vaikinai ir 9 merginos. Pradinių žinių jie jau trečią savaitę mokosi išvykę į Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomąjį pulką Rukloje, kur per 7 savaites išeis Kariūnų bazinį kario kursą ir įgis pagrindinį karinį parengimą. Čia jie susipažįsta su kuopos ginkluote, įgyja teorinių karybos žinių ir praktinių įgūdžių, kuriuos vėliau tobulins studijuodami Akademijoje.
 
Pratybose apsilankęs Lietuvos karo akademijos viršininkas brg. gen. Almantas Leika ir kiti karininkai ragino kariūnus nepasiduoti ir drąsiai priimti naujus iššūkius, kurių bus kiekvieną dieną ir kurie privers nuolat mokytis bei tobulėti ir studijų metu, ir po jų pradėjus karininko tarnybą Lietuvos kariuomenėje.
 
„Jau dabar, dar jums esant kariūnais, į jus žiūrės kitaip – kaip į būsimus karininkus ir vadus. Dėl to keliami tokie aukšti reikalavimai, kuriuos norint atitikti reikia lygiuotis į geriausius – karininkus ir vadus lyderius, – paaiškino generolas. – Akivaizdu, reikės kantrybės, reikės nepasiduoti abejonėms ir įveikti išbandymus, mokytis kiekvieną dieną. Tai – iššūkis, ir aš linkiu šį iššūkį – būti geru vadu – priimti ir atlaikyti.“
 
Didžiąją mokomojo kurso Rukloje dalį sudaro pratybos auditorijoje ir vietovėje. Kariūnai mokosi karo inžinerijos, taktikos, ryšių, topografijos, rikiuotės ir pirmosios medicinos pagalbos pagrindų. Jonušo Radvilos mokomojo pulko instruktoriai patvirtina, kad Akademijos pirmakursiai yra motyvuoti, matyti, kad atėjo savo noru ir viską daro be prievartos. Tuo jie labiausiai ir skiriasi nuo nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliekančių karių.
 
„Tai – pirmosios mūsų, kaip kariūnų, pratybos. Ir labai įdomios. Čia daug veiklos, todėl laikas bėga greitai, – pirmaisiais įspūdžiais dalijasi pirmakursiai Rokas Liaukus ir Matas Kopūstas. – Kai įdomu, tai ir ilsėtis nesinori. Nesiskundžiam – pailsim naktį, o dienos laiką išmokome suplanuoti ir leisti produktyviai.“
 
„Nesu tarnavęs, todėl negaliu palyginti, bet man svarbiausia, kad dirbame visi sutartinai. Tie, kurie jau turi patirties ir daugiau žino, padeda, paaiškina, kaip vieną ar kitą užduotį reikia atlikti. Mes esame viena komanda, dėl to stiprėja motyvacija stengtis, viską atlikti iki galo, juk siekiame to paties tikslo“, – papildo Matas.
 
Pirmakursiai teigia, kad jų negąsdina pratybos ir kiti mokymai, vykstantys neįprastomis sąlygomis. „Žinoma, visko bus. Bet galvoje vis tiek yra kažkoks „varikliukas“, kuris priverčia galvoti, kad tuoj viskas baigsis, todėl galima pakentėti“, – tokias situacijas paaiškina optimistiškai nusiteikusi kariūnė Ieva Staškūnaitė.
 
Kai kurie pirmakursiai jau yra ragavę kario duonos Lietuvos kariuomenėje, Ieva taip pat: „Nusprendžiau kariuomenę iš arti pamatyti šauktinio akimis ir įvertinti, ar tikrai to noriu, ar tai man skirta. Atlikdama nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą pamačiau, kad man ji prie širdies ir noriu joje likti. Karininko profesija – didelė atsakomybė, bet tai man atrodė geriausias variantas, todėl esu čia – Lietuvos karo akademijoje.“
 
Tradiciškai į Akademiją šiais metais įstojo didelis būrys jaunųjų šaulių, kurie jau yra susipažinę su kario veikla ir pasižymi aukšta motyvacija, taip pat Krašto apsaugos savanorių pajėgų kariai savanoriai ir jaunuoliai, atlikę nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą.
 
Sėkmingai Mokomajame pulke išėję Kariūnų bazinį kario kursą pirmakursiai spalio mėnesį prisieks tarnauti Lietuvos valstybei ir tęs karybos ir universitetines bakalauro studijas Lietuvos karo akademijoje.
 
Eimanto Genio nuotraukose – Karo akademijos vadovybės susitikimo su I kurso kariūnais ir jų pratybų Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke akimirkos
 
Kontaktinis asmuo – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos G9 skyriaus viršininkas mjr. Donatas Suchockis, tel. +370 620 48976, KATT 24 523, el. p. [email protected]