Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2022 m.

Karo akademijos mokslo forume – dėmesys nacionalinės gynybos iššūkiams

2022 09 23

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje rugsėjo mėn. įvyko vienas svarbiausių jos 2022 metų renginių – „LKA mokslo forumas 2022“, subūręs gausų Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkų, šalies valstybės institucijų ir verslo atstovų, besidominčių šalies saugumo ir gynybos aktualijomis, būrį.
 
Vieno kertinių forumo renginių – dvi dienas trukusios 3-iosios tarptautinės mokslinės konferencijos „Iššūkiai nacionalinei gynybai nūdienos geopolitiniame kontekste 2022“ (CNDCGS-2022) – metu buvo diskutuojama energetinio saugumo, kylančių grėsmių ir atsparumo joms, taip pat naujų gynybos technologijų plėtojimo ir taikymo klausimais.
 
Kitas forumo renginys buvo skirtas Lietuvos karo akademijos mokslininkų ir jų partnerių vykdomų mokslo tiriamųjų darbų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų rezultatų pristatymui. Šiuo renginiu buvo siekiama parodyti, kokius aktualius klausimus Krašto apsaugos ministerijos užsakymu sprendžia Lietuvos karo akademijos mokslininkai, supažindinti su vykdomų nacionalinių ir tarptautinių projektų, finansuojamų iš išorinio finansavimo šaltinių, rezultatais.
 
Uždaromuoju šio mokslo forumo įvykiu tapo Akademijos partnerių tinklaveikos renginys, kurio metu jos mokslininkai ir šalies gynybos pramonės įmonių atstovai, kiti Akademijos socialiniai partneriai aptarė naujas gynybos ir saugumo srities aktualių mokslinių tyrimų kryptis.
 
Tarptautinės mokslinės konferencijos akimirkos
Eimanto Genio nuotraukos