Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2022 m.

Karo akademijos kariūnai pagerbė žuvusių ir mirusių karių atminimą

2022 10 31

Artėjant mirusiųjų atminimo dienai Vėlinėms, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnai rytinės rikiuotės metu tylos minute ir lankydami kapus pagerbė žuvusių ir mirusių karių atminimą.
 
Akademijos auklėtiniai, tęsdami kasmetę tradiciją, uždegė žvakutes ir padėjo gėlių prie vyr. ltn. Normundo Valterio paminklinio akmens Lietuvos karo akademijoje ir Ginkūnų kapinėse, Šiauliuose, kur karininkas palaidotas. Vyr. ltn. N. Valteris, Karo akademijos absolventas, 1996 m. balandžio 17 d. žuvo vykdydamas užduotį tarptautinėje taikos operacijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje.
 
Kariūnai pagerbė generolo Jono Žemaičio-Vytauto atminimą, padėdami Lietuvos kariuomenės vado vainiką prie generolo paminklo aikštėje prie Krašto apsaugos ministerijos.
 
Gėles kariūnai padėjo ant kariūno Povilo Ožiūno, žuvusio kovose su bolševikais, kapo Antakalnio kapinėse. Šiose kapinėse esančius laisvės kovotojų kapus kariūnai kasmet tvarko ir prižiūri.
 
Lietuvos karo akademijoje kartu su universitetinėmis studijomis ir kariniu rengimu vyksta neformalus kariūnų švietimas. Ypatingas dėmesys skiriamas jaunuolių lavinimui puoselėjant pamatines pilietines ir tautines vertybes, ugdant dvasingą, kultūringą ir kūrybingą karininką – uniformuotą pilietį. Kariūnai nuolat dalyvauja įvairiose pilietinėse akcijose, patys organizuoja tautines ir patriotines vertybes puoselėti skatinančius renginius.
 
Eimanto Genio nuotraukose:
Kariūnų rytinė rikiuotė ir pagarba LKA absolventui vyr. ltn. N. Valteriui bei generolui Jono Žemaičiui-Vytautui
Kariūnai tvarko kapus ir padeda gėlių ant kariūno P. Ožiūno, žuvusio kovose su bolševikais, kapo
 
Kariūnų nuotraukose – pagarba vyr. ltn. N. Valteriui Ginkūnų kapinėse, Šiauliuose