Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2022 m.

Karo akademijos bendruomenė iškilmingai pasitinka Lietuvos valstybės atkūrimo dieną

2022 02 15

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos bendruomenė vasario 15 d. šventine rikiuote paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. 1918 m. vasario 16-oji – viena svarbiausių datų Lietuvos valstybingumo kelyje, skatinanti puoselėti tradicijas ir ryšį su Tėvyne, branginti sunkiai iškovotą laisvę ir nepriklausomybę.
 
Akademijos viršininkas plk. Juozas Kačergius priminė, kad prieš 104 metus jaunai Lietuvos valstybei reikėjo kovoti ne su vienu priešu. „Tada į Lietuvos kariuomenę stoję kariai savanoriai pasižymėjo kovos dvasia ir ištikimybe tautai, Konstitucijai ir Lietuvos valstybei. Šiomis vertybėmis turime vadovautis ir šiandien, neramiais laikais, kad daugiau niekada nebeprarastume savo vėliavos ir netektų nepriklausomybės deklaruoti iš naujo“, – pabrėžė pulkininkas.
 
Plk. Juozas Kačergius taip pat atkreipė dėmesį, kad šie metai yra paskelbti universitetų metais, nes prieš 100 metų savo veiklą pradėjo Lietuvos universitetas, nutiesęs kelią aukštajam mokslui Lietuvoje, pirmą kartą pradėjęs universitetines studijas lietuvių kalba.
 
Už profesionalumą, uolų ir sąžiningą darbą, svarų indėlį plėtojant ir stiprinant krašto apsaugos sistemą, garsinant Akademijos vardą kariūnams, profesinės karo tarnybos kariams ir civiliams darbuotojams buvo įteikti Karo akademijos garbės ženklai ir medaliai, Akademijos viršininko padėkos raštai ir vardinės dovanos.
 
Tradiciškai Akademijos bendruomenė Lietuvos valstybės atkūrimo dieną švęs kartu su visuomene renginiuose Vasario 16-ajai paminėti.
 
Vasario 16 d. Akademijos choras „Kariūnas“ dalyvaus Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų pagerbimo ceremonijoje Rasų kapinėse, o kariūnų būrys ir vėliavų grupė pagerbs signatarus, minėdami 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos deklaracijos 73-iąsias metines aikštėje prie Krašto apsaugos ministerijos.
 
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas LKA
 
Eimanto Genio nuotraukos