Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2022 m.

Karo akademijos atstovė išrinkta vadovauti Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos tarybai

2022 11 17

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos veikla yra svari ir pastebėta Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijoje. Nuo lapkričio 14 d. asociacijos tarybai pradėjo vadovauti Akademijos viršininko patarėja dr. Virgilija Zinkevičiūtė.
 
Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija – patikimas ir profesionalus žinių šaltinis kokybės vadybos klausimais organizacijoms diegiant inovacijas, gerinant ir optimizuojant veiklas. Asociacija  vienija fizinius ir juridinius asmenis, besidominčius kokybės vadyba ir inovacijų vadybos gerosiomis praktikomis.
 
Asociacija siekia tenkinti viešuosius interesus ir vykdyti visuomenei naudingą veiklą, skatindama verslumą, inovacijas, Lietuvos įmonių konkurencingumą, gerinti Lietuvos verslo ir mokslo aplinką, teikdama informaciją, susijusią su kokybės vadyba, inovacijomis, švietimu, skatinti mokslo, verslo ir viešojo valdymo organizacijų bendradarbiavimą.
 
Lietuvos karo akademija sveikina dr. Virgiliją Zinkevičiūtę, sulaukusią aukšto savo darbo įvertinimo.