Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2022 m.

Karo akademija plėtoja bendradarbiavimą su Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija

2022 06 02

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija birželio 1 d. atnaujino bendradarbiavimo sutartį su Plungės rajono Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija, siekdamos rengti piliečius Tėvynės gynybai, plėtoti jaunimo pasirinkimo galimybes, propaguoti pilietiškumo ugdymą ir kurti teigiamą Lietuvos kariuomenės įvaizdį visuomenėje.
 
Akademijoje lankėsi ir su jos viršininku plk. Juozu Kačergiumi bei viršininko pavaduotoju ugdymui plk. ltn. Eugenijumi Lastausku susitiko gimnazijos direktorius Regimantas Kavaliauskas ir kiti atstovai, Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis. Taip pat susitikime dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narys Valdas Rakutis.
 
Svečiams buvo pristatyta Akademijos istorija, muziejus. Plk. Juozas Kačergius atkreipė dėmesį, kad karinis rengimas ir Akademija transformuojasi jau nuo XVIII iki pat XXI amžiaus, pilietinis jaunuolių ugdymas – taip pat. „Svarbu, kad kariūnas suprastų, jog valstybės istorija prasidėjo ne nuo Kovo 11-osios ar Vasario 16-osios“, – pabrėžė karininkas.
 
Lietuvos karo akademija su Alsėdžių vidurine mokykla bendradarbiauja nuo 2001 metų. Akademijos dėstytojai ir instruktoriai jai yra parengę integruotas pilietinio gynybinio ugdymo programas, teikė naujausią metodinę ir dalykinę pagalbą jas įgyvendinant.
 
Atnaujindamos sutartį, Karo akademija ir gimnazija sutarė bendradarbiauti toliau organizuojant mokymus ir seminarus, rengiant ir vykdant nacionalinius ir tarptautinius projektus, stiprinant specialistų profesinius ryšius, skleidžiant naujas idėjas švietimo, ugdymo karjerai srityse.
 
Akademija pagal poreikį ir galimybes perduos gerąją patirtį, sukauptas žinias ir aktualią informaciją, padėsiančią ugdyti mokinių patriotiškumą, pilietiškumą, fizinį aktyvumą, strateginį mąstymą, sudarys sąlygas jiems dalyvauti Akademijoje organizuojamuose renginiuose, užsiėmimuose.
 
Akademija taip pat dalyvaus gimnazijos rengiamuose susitikimuose ir mokinių stovyklose, įtrauks jos pedagogus, kadetų klasių instruktorius į savo organizuojamus mokymus ir kvalifikacijos kėlimo programas.
 
Eimanto Genio nuotraukos