Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2022 m.

Karo akademija pasitinka sudėtingiausio karybos egzamino dalyvius

2022 07 22

Liepos 22 d., po dviejų savaičių trukusio išbandymo – finalinio būrio vado kvalifikacijos egzamino į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją grįžo 59 III kurso kariūnai ir 14 Būrio vado kurso kariai. Kariai ką tik įveikę ir užbaigę 30 kilometrų žygį pėsčiomis po varginančių ir daug susikaupimo pareikalavusių, vertinamųjų pratybų Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje. Sugrįžtančius pasitiko gausus Karo akademijos bendruomenės ir artimųjų būrys. Visi sveikino karius baigus sudėtingiausią karinio rengimo egzaminą, kuris yra vienas svarbiausių žingsnių siekiant tapti karininkais.
 
„Jūs įveikėte vieną svarbiausių Karo akademijos etapų – įrodėte esą verti būrio vado kvalifikacijos. Džiaugiuosi, kad visi, padėdami vienas kitam įveikėte šį kursą. Liko kitas etapas – sėkmingai parašyti ir apginti bakalauro darbus. Sveikinu ir sėkmės!“ – sveikindamas karius kalbėjo Akademijos viršininkas plk. Juozas Kačergius.
 
Tradiciškai – geriausius karinio rengimo rezultatus parodžiusiam kariūnui įteikiamas Baltų genčių kovos kirvis. Tai simbolizuoja lyderystę, kovos dvasią ir pasiryžimą šokti į mūšio sūkurį čia ir dabar. Juo paskelbtas kariūnas Aurimas Sičiūnas. Geriausiam Būrio vado kurso dalyviui – grandiniui Lukui Ambrazaičiui įteiktas kovinis durklas/peilis.
 
Karinio rengimo egzaminas yra rengiamas siekiant nustatyti, ar kariūnai ir būrio vado kurso klausytojai  atitinka pėstininko būrio vado kvalifikacijai keliamus reikalavimus. Pradžioje laikomas teorijos egzaminas, kurio metu vertinamos kariūnų žinios planuoti ir organizuoti karinių užduočių valdymą, vėliau vykstama į Generolo Silvestro Žukausko poligoną parengtus planus įgyvendinti praktiškai. Rotaciniu principu kariūnai paskiriami vadovauti skirtingo lygio vadų pareigose ir nuolatos yra vertinami kompetentingos komisijos, surinktos iš įvairių Lietuvos kariuomenės dalinių.
 
Būrio vado kursas skirtas profesinės karo tarnybos kariams, turintiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą, atlikusiems nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar kitu būdu įgijusiems reikiamą pagrindinį karinį parengtumą, planuojantiems būti paskirtiems į pareigas, kurioms eiti reikalinga būrio vado (karininko) kvalifikacija. Intensyvus kursas trunka 28 savaičių. Kurso pabaigoje kariai planavimo ir vadovavimo įgūdžius parodo per baigiamąsias pratybas (Būrio vado kovos kursą), kartu su kariūnais. Visiems sėkmingai baigusiems kursą yra suteikiama būrio vado kvalifikacija ir jie įgyja teisę gauti karininko laipsnį.
 
Kontaktinis asmuo: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos G9 skyriaus viršininkas mjr. Donatas Suchockis, tel. +370 67057023, el. p. [email protected]
 
Nuotr. aut. E. Genys