Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2022 m.

Karo akademija pasiekė reikšmingų rezultatų gerindama vadovavimo ir veiklos kokybę

2022 01 04

2021 metai Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijai buvo išskirtiniai puoselėjant kokybės kultūrą ir skleidžiant gerąją patirtį tarp kitų institucijų ir aukštųjų mokyklų. Už gerosios praktikos sklaidą Akademijai Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija įteikė apdovanojimą, jos rezultatai buvo pristatyti mokymo įstaigoms, ministerijoms ir tarptautiniams partneriams.
 
Lietuvos karo akademija 2021 m. įdiegė universiteto veiklos procesinį valdymo ir vadovavimo modelį.
 
Siekdama įgyvendinti viešojo sektoriaus įstaigos tobulinimo iniciatyvas, jos bendruomenė ir veiklos procesų rengimo grupė nuo 2019 m. pradėjo įgyvendinti šį projektą ir kurti Akademijos veiklos kokybės užtikrinimo sistemą, grįstą procesiniu požiūriu į organizacijos valdymą. Procesinio požiūrio taikymas leido kompleksiškai pažvelgti į Akademijos veiklą ir siekiamus tikslus, sistemiškai analizuojant tarpusavyje susijusius procesus.
 
Sukurti kokybės užtikrinimo sistemą yra numatyta 2018–2024 m. Lietuvos karo akademijos strategijoje. Kokybės užtikrinimo sistema Akademijoje buvo sukurta per metus. Projektą įgyvendinanti bendruomenė įgijo kvalifikaciją, reikalingą Akademijos veiklos procesams tinkamai aprašyti, schematiškai pavaizduoti ir patobulinti.
 
Bendras visos Akademijos darbas labai sudėtingomis sąlygomis (pandemija, mokymai, naujas požiūris) leido pasiekti rezultatų, kuriais tikrai galima didžiuotis, ir parodė, kad jos bendruomenė pasiryžusi keistis, gerinti savo veiklą ir priimti naujus iššūkius.
 
Eimanto Genio nuotraukos