Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2022 m.

Karo akademija pasidalino savo patirtimi, kaip pavyko sukurti ir įgyvendinti kokybės užtikrinimo sistemos tobulinimo veiklas

2022 04 27

2022 m. balandžio 27 d. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, bendradarbiaudama su Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija, surengė dalijimosi gerąja praktika renginį. Jo metu buvo pristatyti Akademijos strategijos 2018–2024 vystymo rezultatai ir kokybės užtikrinimo sistema, kurią Akademijos bendruomenė kuria ir tobulina nuo 2019 metų.
 
Renginį pradėjo Akademijos viršininkas plk. Juozas Kačergius, kuris pasidžiaugė Akademijos veiklos rezultatais bei Akademijos procesais grįsta veiklos valdymo sistema.
 
Viršininko patarėja dr. Virgilija Zinkevičiūtė pristatė Akademijos, kaip organizacijos, unikalumą, išskirtinumą ir nuoseklų Akademijos strategijos 2018–2024 įgyvendinimą vystant nusistatytas strategines kryptis (>>>). Būtent penktosios strateginės krypties vystymo rezultatas – sukurta ir Vidaus tvarkos taisyklėse (VTT) aprašyta Akademijos kokybės užtikrinimo sistema, grįsta procesiniu požiūriu į Akademijos veiklą.
 
Viršininko patarėjas Antanas Jonušauskas pristatė VTT vystymo etapus ir rezultatus, kurie rodo, kad VTT aprašyta sistema yra nuosekliai tobulinama Akademijos bendruomenės.
 
Akademijos studijų skyriaus viršininkė dr. Violeta Pakenienė pristatė kariūnų studijų proceso organizavimą, kurio suformavimas ir tobulinimas leidžia realizuoti Akademijos misiją, kurios vienas iš pagrindinių tikslų – harmoningai derinti universitetines studijas, karinį rengimą bei neformaliojo ugdymo veiklas. Šio proceso rezultatas yra subalansuotas kariūnų studijų tvarkaraštis.
 
Štabo viršininkas plk. ltn. Artūras Purlys papasakojo apie maitinimo proceso organizavimą bei gaunamą naudą ar kylančias problemas, maitinimo veiklą vystant remiantis procesiniu valdymu.
 
LKA nuotraukos