Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2022 m.

Kariūnai džiaugiasi lietuvių teikiama pagalba ukrainiečiams

2022 04 07

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos pirmo kurso kariūnai kartu su dėstytojais doc. dr. Vidmante Giedraityte ir dr. Vladu Tumalavičiumi nacionalinio saugumo studijų temas analizuoja ne tik Akademijoje, bet ir už jos ribų. Balandžio 6 d. jie, apsilankę ukrainiečių registracijos centre, sužinojo apie Lietuvos Raudonojo Kryžiaus veiklą, organizaciją „Stiprūs kartu“, Migracijos departamento darbą ir visų susitelkimą šiuo sunkiu laikotarpiu, ukrainiečiams bėganti iš karo naikinamos šalies.
 
Tęsiantis karui iš Ukrainos jau pasitraukė 3,8 mln. žmonių, daugėja atvykstančių į Lietuvą asmenų. Įvertinus tai, kad didelė dalis karo pabėgėlių savarankiškai atvyksta tiesiai į Vilnių, kovo 7 d. čia buvo įsteigtas ukrainiečių registracijos centras. Lankydamiesi centre kariūnai dar labiau įsigilino, kaip veikia pagalbos nuo karo bėgantiems žmonėms sistema, sužinojo, kad Lietuvoje buvo apgyvendinta jau apie 41 tūkst. ukrainiečių, o ,,Stiprūs kartu“ organizacija užregistravo daugiau nei 7000 būstų ir yra pasirengusi priimti 23 tūkst. ukrainiečių.
 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus savanorė, pristatydama centro veiklą, patvirtino, kad ukrainiečiai tikrai vertina visų Lietuvos gyventojų palaikymą ir pagalbą: „Mes nuolat girdime padėkas ir kasdien matome džiaugsmo, palengvėjimo, dėkingumo ašaras jų akyse. Todėl norime perduoti „ačiū“ visiems jums, kurie taip mus palaiko ir padeda mūsų broliams ir seserims ukrainiečiams.“
 
Kariūnas Paulius Dragūnas po apsilankymo ukrainiečių registracijos centre dalijosi įspūdžiais: „Džiaugiuosi Lietuvos žmonių iniciatyva padėti nuo karo bėgantiems žmonėms, mačiau, kad esame aktyvūs ir dėkojame visiems prisidedantiems, besidomintiems, norintiems prisidėti, o visų labiausiai – skiriantiems ne tik savo širdis, bet ir rankas – Ukrainai!“
 
Kariūnai turėjo progą ne tik savo akimis pamatyti, kaip padedama karo pabėgėliams, bet ir analizuoti situaciją, taip pat įgyti patirties, kurios prireiks sprendžiant visuomenei aktualias problemas, įvertinti komandinio darbo efektyvumą. Visi šie įgūdžiai padės sėkmingai tarnauti Lietuvos kariuomenėje.
 
Kariūnų informacija
 
V. Tumalavičiaus ir V. Giedratytės nuotraukos