Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2022 m.

Išorinis tarptautinis Lietuvos karo akademijos gynybos krypties studijų vertinimas

2022 05 04

Gegužės 6 d., penktadienį, vyks tarptautinis gynybos studijų krypties studijų vertinimas. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija įgyvendina dvi šios krypties programas: Nacionalinio saugumo ir gynybos bakalauro studijų programą (nuo 2016 m.) ir Gynybos studijų magistrantūros studijų programą (nuo 2019 m.).
 
Nacionalinio saugumo ir gynybos studijų programa skirta nacionalinio saugumo ir gynybos specialistams, kurie išmanytų šiuolaikines valstybės vidaus ir išorės grėsmes ir iššūkius, gebėtų juos analizuoti ir priimti tinkamus grėsmių valdymo ir prevencijos sprendimus darbe arba tarnyboje visuomenės saugumo organizacijose ir institucijose, rengti.
 
Gynybos studijų programa skirta specialistams, kurie gebėtų veiksmingai vadovauti ginkluotųjų pajėgų ir saugumo institucijų padaliniams kompleksinėmis ir neapibrėžtomis sąlygomis, skatinti pavaldinių kūrybingumą ir iniciatyvumą, siūlyti, vertinti ir įgyvendinti gynybos politikos pokyčius, rengti.
 
Vertinimo ekspertų grupės vadovas – prof. dr. Davidas J. Galbreathas
 
Vertinimo ekspertų grupės nariai: mjr. Koenas Trochas, plk. dr. Alin Bodescu, studentų atstovė Meda Vaitonytė
Vertinimo koordinatorė – dr. Ona Šakalienė
 
Aukštosios mokyklos kontaktinis asmuo – Ieva Nagevičiūtė-Minkevičienė, el. p. ieva.nageviciuteminkeviciene@mil.lt
 
Vizito darbotvarkė:
 

9.45–10.00

Techninis prisijungimas prie vaizdo konferencijų platformos

10.00–10.30

Susitikimas su administracija

10.30–10.45

Pertraukėlė, techninis perėjimas

10.45–11.30

Susitikimas su savianalizės suvestinės rengimo grupe

11.30–11.45

Pertraukėlė, techninis perėjimas

11.45–12.30

Susitikimas su dėstytojais

12.30–12.45

Pertraukėlė, techninis perėjimas

12.45–13.30

Susitikimas su studentais ir Studentų atstovybės nariais

13.30–14.15

Pietūs

14.15–15.00

Studijų materialiųjų išteklių aptarimas: auditorijos, bibliotekos ir kita materialioji bazė, kurią nurodys ekspertai. Klausimai dėl studentų kursinių ir baigiamųjų darbų, baigiamųjų egzaminų medžiagos

15.00–15.15

Pertraukėlė, techninis perėjimas

15.15–15.45

Susitikimas su studijų krypties absolventais, socialiniais partneriais

15.45–16.00

Pertraukėlė, techninis perėjimas

16.00–16.30

Uždaras ekspertų grupės posėdis

16.30–16.45

Supažindinimas su bendraisiais pastebėjimais vizito metu

 
Eimanto Genio nuotr. – LKA bakalauro ir magistrantūros studijų diplomų įteikimo ceremonijos