Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2022 m.

Instruktoriaus kursas – pedagoginei kvalifikacijai tobulinti

2022 05 30

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Lyderystės ir metodinio rengimo centre gegužės 27 d. baigėsi penkių dienų trukmės Instruktoriaus kursas, kurio tikslas – suteikti žinių, įgūdžių ir bazinių kompetencijų pasirengti, vesti ir įvertinti mokymo(si) veiklą.
 
Kurso klausytojus pasveikino ir pažymėjimus įteikė Akademijos Karybos studijų grupės viršininkas plk. Ričardas Dumbliauskas, linkėdamas gautas žinias taikyti praktiškai, toliau siekti meistriškumo šioje srityje, nes jiems tai yra tik pati tokio darbo pradžia.
 
Akademijos viršininko pavaduotojas ugdymui plk. ltn. Eugenijus Lastauskas kartu pažymėjo, kad kiekvienas vadovas turi siekti ne tik pats tobulėti, bet ir kad jo pavaldiniai tobulėtų. Tada komanda judės į priekį ir iškelti uždaviniai bus įgyvendinti.
 
Instruktoriaus kursas skiriamas profesinės karo tarnybos (PKT) kariams ir kitiems asmenims, einantiems instruktoriaus pareigas. Šįkart jame taip pat dalyvavo Akademijos prorektorius studijoms ir mokslui dr. Mantas Bileišis ir Užsienio kalbų centro atstovai, kurie atnaujino ir papildė savo didaktikos žinias, gilinosi, kaip tinkamai ir efektyviai organizuoti mokymo procesą.
 
Klausytojai susipažino su įvairiomis mokymo teorijomis, praktiškai taikė skirtingus mokymo metodus, vertino savo ir kolegų mokymo techniką ir atliko daug kitų užduočių, siekdami įgyti daugiau žinių, padėsiančių jiems profesionaliai planuoti ir organizuoti mokymą.
 
Kursą vedė Karo akademijos Lyderystės ir metodinio rengimo centro instruktoriai ir metodininkai, sukaupę didelę pedagoginio darbo patirtį.
 
Ketvirtus metus veikiančio Lyderystės ir metodinio rengimo centro organizuotą Instruktoriaus kursą baigė beveik 600 klausytojų. Dauguma jų – kariūnai, kurie prieš tapdami karininkais Akademijoje turi įgyti žinių, reikalingų ugdant būsimus karius. Vienas jų rengimo modulių ir yra Instruktoriaus kursas.
 
Šį kursą yra baigę Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų klausytojai, Akademijos instruktoriai ir dėstytojai, iš įvairių Lietuvos kariuomenės pajėgų padalinių ir Akademijos socialinių partnerių institucijų atvykę klausytojai.
 
Viena Karo akademijos strateginių krypčių siejama su nuolat savo edukacinius gebėjimus tobulinančiais universitetinių dalykų dėstytojais, instruktoriais ir studijas remiančiu personalu. Akademijoje ir toliau planuojama gerinti kvalifikacijos kėlimo sąlygas, kad jos personalas galėtų nuolat tobulinti savo gebėjimus, nes dėstymo kokybė – svarus Akademijos instruktorių ir dėstytojų tolesnės profesinės karjeros plėtros kriterijus, padedantis sėkmingai perduoti pedagoginę patirtį jauniems dėstytojams ir instruktoriams.
 
Eimanto Genio nuotraukos
Instruktoriaus kurso pažymėjimų įteikimas