Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2022 m.

Baltijos šalių oro pajėgų karininkai žinias gilina Lietuvos karo akademijoje

2022 08 24

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje rugpjūčio 22 d. prasidėjo tarptautiniai Oro pajėgų štabo karininkų kursai (OPŠKK), kuriuose dalyvauja Lietuvos, Latvijos ir Estijos Karinių oro pajėgų (KOP) karininkai. Mokymų tikslas – ugdyti dalyvių gebėjimą analizuoti ir planuoti komponento lygmens karines oro operacijas.
 
17 savaičių truksiančiuose kursuose dalyvaus 10 Lietuvos, 6 Estijos ir 5 Latvijos karininkai. Šiais metais prie Akademijos instruktorių komandos prisijungė ir Latvijos Karinių oro pajėgų karininkė.
 
Sveikindamas kursų klausytojus Akademijos Karybos studijų grupės viršininkas plk. Mantas Paškevičius jiems linkėjo svarbiausią dėmesį skirti čia gaunamoms žinioms, kurios leis karininkams ateityje ne tik efektyviai vadovauti nacionaliniams oro pajėgų vienetams, bet ir sėkmingai dirbti tarptautiniuose ar NATO oro pajėgų štabuose. „Nesustokite ir mokykitės, tobulėkite. Siekite žinių, o ne diplomų“, – patarė pulkininkas.
 
Kursų programa parengta remiantis NATO doktrinomis, atsižvelgiant į Baltijos valstybių KOP karininkų turimą išsilavinimą, karybos žinių bagažą, šių valstybių KOP vadų reikalavimus, perspektyvas, iššūkius ir siekius. Mokomąją dalį sudaro pagrindinių sričių – oro operacijų analizės, planavimo, logistikos ir pajėgų apsaugos; tarptautinio saugumo; projektų valdymo; lyderystės – temos.
 
Kad OPŠKK suteikia daug ir reikalingų žinių ateičiai, pritaria ir KOP Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdybos štabo viršininkas plk. ltn. Laimonas Čepulis. „Kitų valstybių karinės pajėgos savo karininkus siunčia mokytis į Lietuvos karo akademiją, nes tikisi ir siekia, kad pas juos tarnautų ir dirbtų aukštesnio išsilavinimo ir kvalifikacijos specialistai, kurie reikalingų žinių gali įgyti būtent čia, Akademijoje“, – patvirtina Lietuvos Karinių oro pajėgų karininkas.
 
Klausytojų laukia šių dienų aktualijas, politinę ir pasaulio saugumo situaciją atitinkanti politikos mokslų studijų programa. Taip pat dalyviams bus organizuojama pažintinių kelionių po Lietuvos ir kitų šalių (Vokietijos, Latvijos ir Estijos) karinių oro pajėgų dalinius, paskaitas skaitys kviestiniai užsienio ekspertai iš Latvijos, Estijos, Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Kroatijos, JAV ir kitų NATO šalių.
 
Baigusieji Oro pajėgų štabo karininkų kursus ateityje galės kandidatuoti į Baltijos gynybos koledžo organizuojamus jungtinius vadų ir generalinio štabo karininkų ar kitus jiems prilygstančius NATO koledžų kursus.
 
Tarptautiniai Oro pajėgų štabo karininkų kursai trijų Baltijos šalių karininkams Akademijoje organizuojami nuo 2004 m.
 
Eimanto Genio nuotraukos