Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2022 m.

Baigėsi Karinių oro pajėgų jaunesniųjų karininkų kursai

2022 04 22

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje balandžio 22 d. buvo įteikti pažymėjimai Karinių oro pajėgų jaunesniųjų karininkų kursų (KOP JKK) programą išėjusiems klausytojams. Tris savaites trukusius kursus baigė 14 klausytojų.
 
Pažymėjimus įteikdamas, Akademijos Oro pajėgų štabo karininkų kursų viršininkas plk. ltn. Ovidijus Pilitauskas jiems linkėjo ir toliau mokytis, tobulėti tarnyboje: „Visiems sėkmės. Tikiu, kad jūs aktyviai taikysite žinias, įgytas šių kursų metu, ir netrukus jums bus suteiktas aukštesnis laipsnis. Sveikinu visus dar kartą.“
 
Karinių oro pajėgų jaunesniųjų karininkų kursų tikslas − rengti Lietuvos kariuomenės Karinėms oro pajėgoms kvalifikuotus jaunesniuosius karininkus, gebančius kompetentingai vykdyti karininkų (padalinių vadų ar viršininkų) funkcijas KOP struktūriniuose vienetuose.
 
Kursų mokymo programa sudaryta iš septynių mokymo modulių: karinio administravimo, kovinio rengimo, karininko ugdymo, ginkluotojo konflikto teisės, karo psichologijos, tarptautinio bendradarbiavimo ir oro platformų.
 
Su KOP jaunesniaisiais karininkais patirtimi dalijasi vyresnieji karininkai, kviestiniai instruktoriai ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos specialistai.
 
Šiuos kursus baigęs klausytojas turi išmanyti karinio administravimo subtilybes, suvokti profesinės etikos ir logistinio aprūpinimo svarbą, būti susipažinęs su KOP karinio vieneto štabo darbo organizavimo ir valdymo procedūromis, gebėti užtikrinti ginkluotojo konflikto teisės normų laikymąsi.
 
Nuo 2014 m. šiuos Lietuvos karo akademijos organizuojamus jaunesniųjų karininkų kursus baigė 88 klausytojai.
 
LKA nuotraukos