Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2021 m.

Plėtojamas Baltijos šalių karo akademijų bendradarbiavimas rengiant karininkus

2021 09 23

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje rugsėjo 23 d. lankosi Latvijos karo akademijos viršininkas plk. Oskars Kudulis ir Estijos karo akademijos viršininkas plk. Vahur Karus, siekdami pasidalyti patirtimi ir aptarti tolesnį bendradarbiavimą, rengiant karininkus savo šalies kariuomenei.
 
Lietuvos karo akademijos viršininkas plk. Juozas Kačergius, sveikindamas svečius, pasidžiaugė jau tradicija tampančiais susitikimais, kurie yra gera praktika kiekvienai akademijai, norinčiai pristatyti savo patirtį ir kartu aptarti panašumus ir skirtumus, ugdant būsimus ir esamus karininkus.
 
Svečiai buvo supažindinti su Lietuvos karo akademijos veikla, joje organizuotų universitetinių ir karybos studijų programomis, ypatingą dėmesį skiriant kariūno kaip lyderio ugdymui, formuojant jo elgseną ir įgūdžius, kurių prireiks tolesnėje karininko tarnyboje. Buvo pristatyta neformaliojo ugdymo sistema, karininkų aukštesnio lygmens kursai, Akademijos Gynybos analizės centro specifika.
 
Susitikime aptarta bendros Baltijos šalių karo akademijų magistro programos įgyvendinimo galimybė, kalbėta dėl organizuojamų Oro pajėgų štabo karininkų kursų sugretinimo. Lietuvos karo akademijoje šie kursai, skirti Lietuvos, Latvijos ir Estijos karinių oro pajėgų karininkams, vyksta nuo 2004 m.
 
Svečiams buvo surengtas Lietuvos karo akademijos teritorijos pristatymas – jie lankėsi Kariūnų batalione, mokomajame korpuse, susipažino su kariūnų gyvenimo ir mokymosi sąlygomis. Taip pat dalyvavo ekskursijoje Lietuvos Respublikos Seime, susitiko su Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariais.
 
Baltijos šalių karo akademijų viršininkų susitikimas yra kasmetis bendradarbiavimą skatinantis renginys, rotaciniu būdu vykstantis vis kitoje šalyje – Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
 
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, siekdama nuodugniau susipažinti su kitų šalių patirtimi, ypatingą dėmesį skiria tarptautiniam bendradarbiavimui: nuolat dalyvauja susitikimuose su užsienio šalių atstovais, rengia diskusijas karininkams ir kariūnams aktualiais klausimais, ieško efektyvių studijų ir karinio rengimo programų atnaujinimo būdų.
 
Akademija plėtoja ryšius su užsienio šalių karinėmis mokymo įstaigomis aukštojo mokslo ir studijų kryptimis: vykdo bendrus tarptautinius mokslinius tyrimus, dėstytojų ir studentų mainų programas, rengia mokslines konferencijas, įgyvendina kultūrinius ir edukacinius projektus, leidžia bendrus mokslinius leidinius.
 
Eimanto Genio ir Dž. G. Barysaitės nuotraukos