Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2021 m.

Karininko profesija išlieka populiari

2021 08 27

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija jau pasitiko šiais mokslo metais karininko profesiją pasirinkusius ir studijuoti į ją įstojusius vaikinus ir merginas. Kariūnų gretas papildė 119 jaunų žmonių, savo ateitį siejančių su tarnyba Lietuvos kariuomenėje. Per pastaruosius trejus metus jų skaičius ir susidomėjimas karininko profesija reikšmingai didėjo. Pasiektas aukštas šios profesijos vertinimas rodo Lietuvos karo akademijos populiarumą ir jaunų žmonių norą prisidėti prie šalies saugumo stiprinimo.
 
Pasak Karo akademijos viršininko plk. Juozo Kačergiaus, didėjančios kariūnų gretos džiugina, bet kartu įpareigoja suteikti jiems kokybiškas studijas. „Siekiame, kad jas Akademijoje rinktųsi gabiausi ir motyvuoti Lietuvos abiturientai. Viena svarbiausių strateginių krypčių ir yra aukščiausio lygio į kariūną ir studentą orientuotos universitetinės ir karybos studijos, kurių sulaukia į Akademiją įstojęs jaunas žmogus“, –  pristato Karo akademijos viršininkas.
 
Kariūnai Akademijoje mokysis pagal tris universitetinių studijų programas: Tarptautinius santykius ketina studijuoti 47 pirmakursiai, Gynybos technologijų vadybą – 45, o Nacionalinio saugumo ir gynybos programą – 27 pirmakursiai. Pagal Gynybos technologijų vadybos programą nusprendę studijuoti jaunuoliai galės rinktis ir karinio rengimo kryptį. Nutarę tapti Karinių oro pajėgų karininkais, jaunuoliai kartu mokysis ir Lietuvos karo akademijoje, ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto Antano Gustaičio aviacijos institute, o pasirinkę Karinių jūrų pajėgų karininko studijas – Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje.
 
Šiais metais karininko profesiją pasirinko 23 merginos, kurios sudarys penktadalį visų studijuojančių pirmame kurse. Tai vienas iš didžiausių skaičių, kai merginos priimamos į Lietuvos karo akademiją, ir šis skaičius kiekvienais metais didėja bei tampa norma tiek tarp kariūnų, tiek kariuomenėje, kurioje baigusios studijas karininkės užima vadovaujamas pareigas.
 
Lietuvos karo akademija tradiciškai kiekvienais metais sulaukia didelio būrio jaunųjų šaulių, kurie jau pažįsta kario veiklą ir pasižymi aukšta motyvacija, nuosekliai siekia tapti Lietuvos karininkais. Šiais metais studijas Akademijoje pradės 29 šauliai. Gausų būrį pirmakursių taip pat papildys Krašto apsaugos savanorių pajėgų kariai savanoriai ir jaunuoliai, jau atlikę nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą.
 
Iš visų mokyklų studijas Karo akademijoje daugiausia pasirinko Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus auklėtinių, kurie jau licėjuje gauna karybos pagrindus, dėmesį skiria įvairioms sporto šakoms tiek pamokų metu, tiek laisvalaikiu.
 
Pasiteisino trejus metus Karo akademijoje gyvavusi iniciatyva surinkti Mokomąjį būrį jaunuolių, kurie atlikdami nuolatinę pradinę privalomąją karo tarnybą tobulina vieno vidurinės mokyklos mokomojo dalyko žinias, kurio egzamino balas buvo nepakankamas, kad įstotų į Karo akademiją. Sėkmingai atlikę tarnybą ir perlaikę egzaminą, į Karo akademiją šiemet įstojo 14 šiais ir pernai metais Mokomajame būryje tarnavusių karių. Jų ryžtas, užsispyrimas ir tvirta valia leido nesustoti ir žengti ne visada lengvą žingsnį į priekį, t. y. siekti tikslo iki galo. Tai jiems pasitarnaus studijuojant Akademijoje dabar ir ateityje, kai taps karininkais ir tarnaus Lietuvos kariuomenėje.
 
Nauji pirmakursių išbandymai jau prasidėjo. Tapę studentais ir pradėję studijas Karo akademijoje, susipažinę su pagrindinėmis kario taisyklėmis, rugpjūčio 29 d., sekmadienį, jie išvyks į Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomąjį pulką Rukloje. Ten išeis 7 savaičių Bazinį kariūno kursą ir įgis būtiniausių karybos žinių bei praktinių įgūdžių.
 
Po pratybų, spalio 24 d., pirmo kurso kariūnai prisieks tarnauti Lietuvos valstybei ir toliau tęs studijas Karo akademijoje.
 
Kontaktinis asmuo – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos G9 skyriaus viršininkas mjr. Donatas Suchockis, tel. +370 620 48976, KATT 24523, el. p. donatas.suchockis@mil.lt

Pirmoji pirmakursių diena Lietuvos karo akademijoje
Eimanto Genio nuotraukos