Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2021 m.

Karo akademijoje lankėsi krašto apsaugos ministras

2021 01 22

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje sausio 22 d. lankėsi krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.
 
Susitikimo su Akademijos vadovybe metu ministras susipažino su šios aukštosios universitetinės mokyklos veikla, joje organizuojamomis universitetinėmis studijomis, atnaujintu kariniu rengimu, įgyvendinamais projektais, pasiektais rezultatais ir naujais Akademijos iššūkiais.
 
Ministras domėjosi jaunuolių aktyvumu renkantis studijas Karo akademijoje, kiek jų šiuo metu studijuoja, siekia įgyti universitetinį išsilavinimą ir pirmąjį karininko (leitenanto) laipsnį.
 
Akademijos viršininkas plk. Juozas Kačergius, pristatydamas būsimų karininkų rengimo sistemą, atkreipė dėmesį, kad pastaraisiais metais karininko profesiją siekia įgyti ir studijas Akademijoje renkasi vis daugiau jaunuolių. Su kariniu rengimu, kuriam skiriamas ypatingas dėmesys, ir universitetinėmis studijomis derinama lyderio ugdymo programa, neformalus švietimas.
 
Akademijai svarbi ir mokslo tiriamoji veikla, kuri prisideda prie studentų ugdymo, nuolat atliekami nacionaliniam saugumui ir šalies gynybai reikšmingi tyrimai.
 
Krašto apsaugo ministras susitiko su kariūnais. Jie svečią supažindino su Kariūnu batalionu, parodė, kaip gyvena kareivinėse, kur mokosi ir praleidžia laisvalaikį.
 
A. Anušauskas lankėsi mokomajame korpuse ir auditorijose, kur Akademijos auklėtiniams vyksta paskaitos, skaitykloje, kurioje kariūnai savarankiškai mokosi, lavinasi, fizinio rengimo patalpose.
 
Eimanto Genio nuotr.