Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2021 m.

Universitetai dalijosi gerąja patirtimi

2021 10 19

Spalio 11–13 d. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos atstovai plk. ltn. Antanas Jonušauskas ir dr. Virgilija Vasilienė-Vasiliauskienė pagal Erasmus+ darbuotojų mobilumo programą viešėjo Generolo Tado Kosciuškos sausumos pajėgų kariniame universitete (General Tadeusz Kosciuszko Military University of Land Forces).
 
Vizito metu buvo aptartas abiejų aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas trumpųjų kursų organizavimo, kariūnų ir dėstytojų mainų klausimais ir mokslo srityje.
 
Galimybė dalyvauti šioje darbuotojų mobilumo programoje – išskirtinė proga susipažinti su institucijų partnerių darbo specifika, pasisemti idėjų ir patirties ir toliau plėtoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą.
 
Pagrindinis vizito Generolo Tado Kosciuškos sausumos pajėgų kariniame universitete tikslas buvo susipažinti su šios institucijos kokybės užtikrinimo sistema ir jos taikymo gerąja praktika ir kartu pristatyti procesais grįstos kokybės užtikrinimo sistemos, taikomos Lietuvos karo akademijoje, modelį.
 
Vizito metu paaiškėjo, kad Generolo Tado Kosciuškos sausumos pajėgų karinis universitetas neturi analogiškos kokybės užtikrinimo sistemos, atitinkančios Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) patvirtintus ISO 21001 ir ISO 31000 standartų reikalavimus, skirtus aukštojo mokslo ir mokymo įstaigoms, orientuotoms į rizikų valdymą.
 
Susitikime pristatyta Lietuvos karo akademijos kokybės užtikrinimo sistema atitinka Grįžtamojo ryšio sistemos valdymo ir Studijų planavimo, programos vykdymo, kokybės vertinimo ir grįžtamojo ryšio analizės procesų analogą.
 
Kaip gerąją praktiką galima įvertinti ir Generolo Tado Kosciuškos sausumos pajėgų kariniame universitete taikomos Kokybės užtikrinimo sistemos aprūpinimo žmogiškaisiais resursais organizavimą ir aiškų studijų kokybę lemiančių pareigų ir atsakomybių identifikavimą visoje valdymo grandinėje.