Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2021 m.

Karo akademijoje – Švedijos eksperto paskaita apie visuotinę gynybą

2021 09 07

Lietuvai ir Švedijai minint diplomatinių santykių šimtąsias metines, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje rugsėjo 7 d. lankėsi ir skaitė paskaitą apie visuotinę gynybą, gynybos ir saugumo pokyčius savo šalyje Švedijos parlamento Gynybos komiteto pirmininkas dr. Pålas Jonsonas (Pal Jonson). „Neutrality is not an option', – suvokdamas pakitusią geopolitinę saugumo situaciją pasaulyje, sakė dr. P. Jonsonas.
 
Ekspertas pabrėžė, kad Rusija negerbia tarptautinių susitarimų teisės ir teritorinio vientisumo principų, todėl Švedija negali tikėtis, kad karinio pobūdžio grėsmės neegzistuoja. „Turime stiprinti gynybos sistemą jau dabar. Ypač svarbu kalbėti apie civilinę saugą ir visuotinę gynybą. Apie tai savo šalyje rimtai nekalbame kokius 25-erius metus“, – kalbėjo dr. P. Jonsonas.
 
Pasak svečio, pastaraisiais metais Rusija sėkmingai pagerino jungtinių operacijų vykdymą, skiria daug investicijų ir karinių pajėgumų Šiaurės regionui. Palaikant A2/AD sistemą Kaliningrade, buvo patobulinti hibridinės karybos ir informacinių operacijų pajėgumai, todėl nesiimti veiksmų stiprinant gynybą nebegalima.
 
Švedija jau dabar imasi pertvarkų gynybos sektoriuje:
 • Keliamas iki 1,6 BVP, skiriamas gynybai, ir iki 2028 m. numatoma pasiekti 2 proc.
 • Reorganizuojami visų pajėgų vienetai, plečiama tiek taikos, tiek karo metu reikalingo personalo struktūra.
 • Stiprinamos ir perorganizuojamos 3 mechanizuotosios pėstininkų brigados ir motorizuotoji brigada Stokholmo regione.
 • Stiprinamas mechanizuotasis batalionas Gotlande.
 • Formuojamas divizijos lygmens štabas ir štabo batalionas su dviem artilerijos batalionais.
 • Jūrų pajėgose didinamas povandeninių laivų skaičius.
 • Atnaujinamos „Visby“ klasės korvetės.
 • Vyksta logistiniai atnaujinimai, steigiant 2 jūrų pajėgų logistikos batalionus.
 • Oro pajėgose didinamas kovos orlaivių skaičius.
 • Atnaujinamos raketos „oras–oras“.
 • Atnaujinamos oro erdvės stebėjimo sistemos.
 
Pasak pranešimo klausytojų, tai buvo ypač įdomi ir naudinga paskaita: „Gyvenantiems tame pačiame geopolitiniame regione labai svarbu taip pat suvokti kylančias grėsmes ir kartu didinti gynybos ir atgrasymo galimybes.“
 
Anksčiau dr. P. Jonsonas ėjo Švedijos saugumo ir gynybos pramonės asociacijos komunikacijos direktoriaus pareigas, dirbo Švedijos gynybos ministerijos politiniu patarėju ir Švedijos gynybos tyrimų agentūros analitiku. Saugumo ir gynybos klausimais konsultuoja įvairias Švedijos institucijas, NATO gynybos koledžą.
 
Eimanto Genio nuotraukos