Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2021 m.

Pratybų metu prisiekė Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų klausytojai

2021 06 03

Brigados generolo Kazio Veverskio poligone Kazlų Rūdoje vykstančių Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų (JKVM) klausytojų pratybų metu birželio 2 d. priesaikos žodžius ištarė 32 Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje Vilniuje ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalione Klaipėdoje JKVM dalyvaujantys kariai.
 
Prisiekusius pirmo kurso klausytojus sveikindamas, Akademijos Karybos studijų grupės viršininkas plk. Ričardas Dumbliauskas linkėjo jiems sėkmės pasirinktame kario kelyje ir džiaugtis šiuo pasirinkimu. „Mūsų, karių, priesaika susijusi su gyvybe – pasižadame „negailėdami jėgų ir gyvybės ginti Lietuvos valstybę, jos laisvę ir nepriklausomybę“. Todėl karys yra ir turi būti laimingas, nes stovi šių vertybių sargyboje“, – kalbėjo pulkininkas.
 
Šiais metais Lietuvos valstybei prisiekė aštuntoji Lietuvos karo akademijos JKVM klausytojų laida, kurią sudaro aukštosios mokyklos studentai ir absolventai, 2020 m. rudenį tarnybą pradėję Lietuvos karo akademijoje (24 klausytojai) ir Dragūnų batalione (8 klausytojai). Dar 3 JKVM pirmo kurso klausytojai jau buvo prisiekę anksčiau kaip kariai savanoriai.
 
Priesaikos ceremonijos metu buvo pristatyta JKVM klausytoja j. eil. Lina Malaiškaitė, ėjusi pirmo kurso kuopos vado pavaduotojo pareigas, kuriai buvo suteikta teisė visų prisiekusiųjų vardu pabučiuoti Akademijos vėliavą.
 
Nuo gegužės 31 d. vykstančiose taktinėse lauko pratybose Kazlų Rūdoje dalyvauja Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos (Vilniaus ir Klaipėdos grupių) 89 I–III JKVM kursų klausytojai. Atsargos karininkų mokymuose aukštųjų mokyklų studentai ir absolventai įtvirtina per metus JKVM įgytas teorines karybos žinias. Šiais mokslo metais prasidėjus karantinui, mokymai vyko kas antrą savaitę nuotoliniu būdu.
 
Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai (JKVM)
 
Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai – viena privalomosios pradinės karo tarnybos formų. Ją atliekantys 18–32 metų aukštųjų mokyklų studentai ir absolventai, pagal tarpukario Lietuvos tradicijas vadinami kariūnais aspirantais, įgyja pagrindinį karinį parengimą, išmoksta veikti karinio vieneto sudėtyje ir jam vadovauti.
 
Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai buvo atnaujinti 2012 m., siekiant stiprinti šalies gynybinį pajėgumą – rengti karininkus (būrių vadus) Lietuvos kariuomenės rezervui, jai reikalingus specialistus, ugdyti Lietuvos Respublikos pilietį, pasirengusį atlikti konstitucinę pareigą – ginklu ginti savo valstybę.
 
Sėkmingai baigusiems trejų metų kursą JKVM absolventams suteikiamas atsargos jaunesniojo karininko (leitenanto) laipsnis ir rezervo būrio vado kvalifikacija. Atsargos karininkai turi galimybę kaip profesinės karo tarnybos kariai (karininkai) įsilieti į Lietuvos kariuomenės gretas.
 
Eimanto Genio nuotraukos