Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2021 m.

Prasidėjo tarptautiniai oro pajėgų štabo karininkų kursai

2021 08 17

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje rugpjūčio 17 d. prasidėjo tarptautiniai oro pajėgų štabo karininkų kursai (OPŠKK), kurių pagrindinis tikslas – karinių oro pajėgų štabo karininkų rengimas, ugdant jų gebėjimą analizuoti ir planuoti karines oro operacijas komponento lygmeniu. 17 savaičių truksiančiuose kursuose dalyvaus Lietuvos, Latvijos ir Estijos karinių oro pajėgų (KOP) karininkai.
 
Kursų programa parengta atsižvelgiant į Baltijos valstybių KOP karininkų turimą išsilavinimą, karybos žinių bagažą, šių valstybių KOP realijas, perspektyvas, iššūkius ir siekius. Mokomąją dalį sudaro 4 pagrindinių sričių – karinių operacijų analizės, planavimo ir logistikos; politikos mokslų; projektų vadybos; lyderystės ir kario etikos – temos.
 
Klausytojų laukia šių dienų aktualijas, politinę ir pasaulio saugumo situaciją atitinkanti politikos studijų programa. Taip pat bus organizuota pažintinė kelionė po NATO šalių karinių oro pajėgų dalinius. Kartu su Lietuvos instruktoriais karininkus mokys užsienio šalių karinių oro pajėgų instruktoriai.
 
Karininkai, baigę oro pajėgų štabo karininkų kursus, yra pasirengę eiti vadovaujamas pareigas KOP arba kituose nacionaliniuose ir NATO štabuose iki komponento lygmens, taip pat kandidatuoti į Baltijos gynybos koledžo organizuojamus jungtinius vadų ir generalinio štabo karininkų ar kitus jiems prilygstančius NATO koledžų kursus.
 
Tarptautiniai oro pajėgų štabo karininkų kursai trijų Baltijos šalių karininkams Akademijoje organizuojami nuo 2004 m.
 
Eimanto Genio nuotraukos