Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2021 m.

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vyriausybės strateginės analizės centru

2021 07 15

Liepos 15 d. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininkas plk. Juozas Kačergius ir Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) direktorius dr. Giedrius Viliūnas pasirašė jų atstovaujamų organizacijų bendradarbiavimo sutartį, kuria siekiama plėtoti abipusiškai naudingą partnerystę, stiprinti mokslo ir viešojo sektoriaus bendras veiklas, siekiant įgyvendinti patikimais duomenimis ir įrodymais grįsto valdymo koncepciją Lietuvoje.
 
„Lietuvos karo akademija – vienintelė aukštoji mokykla šalyje, rengianti būsimuosius karininkus. Todėl išties tai yra unikalus kompetencijos centras, orientuotas į aukštos kokybės vadybos ir politikos mokslų krypties universitetines studijas, gynybos ir saugumo srities mokslinius tyrimus, šios srities inovacijų ekosistemos kūrimą“, – Lietuvos karo akademiją svečiams pristatė jos viršininkas plk. J. Kačergius.
 
„Mūsų centras yra ekspertinė institucija, teikianti Vyriausybei ir ministerijoms nepriklausomą, tiriamąja veikla grįstą informaciją, reikalingą įrodymais pagrįstiems viešosios politikos sprendimams priimti. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija bus vertingas partneris nagrinėjant šalies gynybai aktualias problemas ir rengiant rekomendacijas dėl šalies saugumo užtikrinimo. Tikimės, kad bendradarbiaudami su Akademijos mokslininkais galėsime plėsti atliekamų tiriamųjų ir analitinių darbų spektrą, rengsime moksliniais įrodymais ir duomenimis grįstas rekomendacijas, užtikrinsiančias darnią šalies plėtrą“, – lūkesčius dėl būsimo bendradarbiavimo išsakė STRATA direktorius dr. G. Viliūnas.
 
Lietuvos karo akademija ir Vyriausybės strateginės analizės centras, pasirašydami šią bendradarbiavimo sutartį, sutarė telkti turimas kompetencijas, įgyvendinant aktualius tyrimus ir projektus, susijusius su mažųjų šalių saugumu ir gynyba, organizuoti įvairius informacijos sklaidos renginius, keistis gerąja patirtimi abiem pusėms aktualiose veiklos srityse.
 
Eimanto Genio nuotraukos