Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2021 m.

Akademijos politologai dalyvavo mokymuose ir kūrybinėse dirbtuvėse

2021 09 29

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Pasaulio politikos ir Saugumo politikos mokslo grupės ir Gynybos analizės centro politologai rugsėjo 23–25 dienomis dalyvavo intensyviuose mokymuose kūrybinėse dirbtuvėse – ugdė tyrimų vykdymo gebėjimus.
 
Mokymams vadovavo Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Duomenų analizės ir archyvavimo (DatA) centro direktorė profesorė dr. Audronė Telešienė.
 
Akademijos mokslininkai gilino žinias apie sisteminės literatūros analizės tyrimų metodą.
 
Pasak profesoriaus dr. Giedriaus Česnako, šios paskirties mokymai reikalingi politologams, norint praplėsti tam tikros studijų krypties mokslinių publikacijų apžvalgos lauką. „Tai leidžia nustatyti dominuojančias teorijas ir metodologines prieigas, mokslinius diskursus, keliant potencialius naujų tyrimų klausimus, – aiškina mokslininkas. – Jau vien sudaryti tokie „metamokslo žemėlapiai“ sukuria potencialą vertingoms mokslinėms publikacijoms parengti. Teorijų, metodų ir tyrimų problemų analizė leidžia nustatyti neištirtus klausimus, kurie būtų itin patrauklūs tarptautiniams mokslo žurnalams.“
 
Mokymų metu politologai gilino žinias apie tekstų atrankos ir tyrimų rezultatų pristatymo standartus, jų parengimą analizei ir analizės metodus. Praktikavosi tyrimus atlikti naudodami kompiuterinius įrankius – tekstinių duomenų analizės programą MAXQDA, kuri leidžia koduoti mokslinius ir kitus tekstus ir šio kodavimo pagrindu tirti tekstų rinkinius įvairiais pjūviais – nuo publikavimo vietos ir autorių iki naudojamų teorijų, metodų, tyrimo objektų ir kt. Tokie tyrimai itin paplitę sociologijoje, žiniasklaidos ir tiksliųjų mokslų srityse, tačiau dar palyginti retai taikomi atliekant tarptautinių santykių ir saugumo studijų tyrimus.
 
Po mokymų vyko mokslo grupių diskusijos, kuriose buvo paliesti ateities tyrimai ir pedagoginiai projektai.
 
Įgytos žinios Karo akademijos mokslininkams leis gilintis į savo tyrimų sritis, rasti naujų nišų, o platesnis tyrimų laukas – atskleisti dominuojančias tyrimų tendencijas kariūnams ir studentams, gerinti dėstymo kokybę ir kartu praturtinti paskaitų turinį.
 
Dalyvių nuotraukos