Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2021 m.

Lietuvos karo akademijos absolventai papildė karininkų gretas

2021 07 02

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija išleido 28-ąją absolventų laidą. Liepos 2 d. Simono Daukanto aikštėje, Vilniuje, Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda 48 kariūnams suteikė pirmąjį karininko – leitenanto – laipsnį. 44 vaikinai ir 4 merginos prisiekė ištikimai tarnauti Lietuvos Respublikai, negailėdami jėgų ir gyvybės ginti Tėvynę, jos laisvę ir nepriklausomybę.
 
Iš prisiekusiųjų leitenantų 33 tarnaus Sausumos pajėgų, 4 – Karinių jūrų pajėgų ir 5 – Karinių oro pajėgų daliniuose, 1 – tarnybą pradės Karo policijoje, 3 – Logistikos valdyboje, 2 – Gedimino štabo batalione.
 
„Šiandien prisiekę vaikinai ir merginos, pašaukus pareigai, vieni pirmųjų stotų į kovą už Lietuvos laisvę ir saugumą. Tam jie ruošėsi, tam kaupė žinias ir gebėjimus, kuriais netrukus galės praturtinti Lietuvos kariuomenę, – susirinkusiems kalbėjo Lietuvos Respublikos Prezidentas. – Mums tai puiki proga įvertinti, koks svarbus pilietiškumo ir patriotizmo ugdymas ir koks reikšmingas iššūkis – stiprinti piliečių norą ginti savo šalį.“
 
Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas kreipėsi į Karo akademijos absolventus: „Lietuvos kariuomenės karininku būti yra didelė garbė. Stovite jau įgiję pirmąjį karininko laipsnį ir leidžiate man ir mums visiems jumis didžiuotis. Mes pasitikime jumis, Lietuva yra jūsų atrama ir gyvenimo tikslas. Esu tikras, kad tik palaikydami jus, gerbdami karius ir Lietuvos kario profesiją, tuos žmones, kurie Lietuvos laisvę ir mūsų ateitį garantuoja savo gyvybe, būsime stiprūs ir nenugalimi“, – užtikrino ministras.
 
„Žinau, kad pagrindinis jūsų stiprybės šaltinis yra tai, ką gavote iš jus auginusių tėvų, mokykloje žinias teikusių mokytojų. Karo akademija sustiprino geriausias jūsų savybes. Jūs ateinate į karių šeimą stiprūs, drąsūs ir profesionaliai parengti. Tačiau niekada nepamirškite, kad pažangiausią ginkluotę ir karo techniką valdo žmogus, tai yra karys“, – absolventams patarė Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. Valdemaras Rupšys.
 
Lietuvos karo akademijos viršininkas plk. Juozas Kačergius susirinkusiesiems pristatė aikštėje stovinčius absolventus: „Šiandien matote puikius Akademijos darbo rezultatus – pasitempusius, kupinus ryžto ir pasitikėjimo savimi būsimus vadus. Žinau, kad šie karininkai bus pirmiausia žmogiški ir teisingi. Drąsiai prisiims atsakomybę ir priims geriausią sprendimą net ir pačiose sudėtingiausiose situacijose. Prireikus – be menkiausių abejonių – atliks pareigą Tėvynei.“
 
Tradiciškai už mokslo rezultatus ir kitus laimėjimus buvo apdovanotas geriausias Lietuvos karo akademijos absolventas. Šiais metais šis garbingas titulas teko Povilui Masioniui, kuris išsiskyrė aukšta motyvacija ir lyderyste.
 
Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas kaip kario garbės simbolį jam įteikė suvenyrinį kardą, Australijos Kanberos lietuvių bendruomenė skyrė piniginę premiją.
 
Prisiekusius leitenantus palaimino Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinis administratorius ir Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.
 
Ceremonijoje dalyvavo Krašto apsaugos ministerijos ir kariuomenės vadovybė, užsienio šalių gynybos atašė, aukštųjų mokyklų atstovai, buvę Karo akademijos viršininkai, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos nariai, atsargos ir dimisijos karininkai, jaunieji šauliai, Generolo Povilo Plechavičiaus licėjaus kadetai, Alsėdžių S. Narutavičiaus gimnazijos moksleiviai, absolventų tėveliai ir artimieji, kiti garbūs svečiai.
 
Lietuvos karo akademijoje krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas, Akademijos viršininkas plk. Juozas Kačergius ir prorektorius mokslui ir studijoms Mantas Bileišis absolventams įteikė bakalauro studijų diplomus.
 
Kariūnai mokėsi pagal Nacionalinio saugumo ir gynybos, Gynybos technologijų vadybos ir Tarptautinių santykių bakalauro studijų programas, taip pat pagal karinio rengimo programą. Daugumai jų buvo įteikti pėstininkų būrio vado kvalifikaciniai pažymėjimai, taip pat pažymos apie išeitas Bazinio oro pajėgų karininkų karinio rengimo ir Karinių jūrų pajėgų jaunesniųjų karininkų vadų mokymo programas.
 
Ceremonijos išvakarėse kariūnams buvo įteikti absolventų ženklai ir žiedai. Tai – svarbus tradicinis ritualas prieš jiems tampant leitenantais ir atsisveikinant su Akademija.
 
Akademijos viršininkas apdovanojo už geriausius 4 studijų metų rezultatus ir pagal baigiamojo darbo įvertinimą, nepriekaištingai eitas pareigas ir kitus kriterijus geriausiai įvertintus kariūnus – Gretę Lukošaitytę ir Aidą Lenkauską. Tęsiant praeitais metais pradėtą tradiciją, Lietuvos Rotary klubas bakalauro studijų absolventus, kurie buvo įvertinti aukščiausiu balu už bakalauro darbo parengimą, apdovanojo Casteno Letho (Carsten Leth – buvęs Danijos kariuomenės sausumos pajėgų karininkas) vardine Rotary stipendija.
 
Už patriotiškų, dorų piliečių išauginimą ir valstybės saugumo stiprinimą buvo įteiktos trys Lietuvos trispalvės geriausių 28-osios laidos absolventų artimiesiems.
 
Absolventus muzikos kūriniais pasveikino KASP bigbendas ir vokalinis ansamblis B2.
 
Šventę vainikavo jau tradiciniu tapęs ritualas – absolventai Lietuvos karo akademijos kiemelyje pasodino 28-osios laidos ąžuoliuką.
 
Kontaktinis asmuo – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos G9 skyriaus viršininkas mjr. Donatas Suchockis, tel. +370 620 48976, KATT 24 523, el. p. [email protected]
 
Eimanto Genio nuotraukos
 
Pirmojo karininko laipsnio suteikimo ceremonija
Diplomų įteikimo ceremonija