Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2021 m.

Algirdas Revaitis: mokslo daktaro disertacija „Karinio pokyčio identifikavimas karinėje mintyje: Rusijos karinių pajėgų atvejis“

2021 06 01

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje birželio 18 d. doktorantas mjr. Algirdas Revaitis gins daktaro disertaciją „Karinio pokyčio identifikavimas karinėje mintyje: Rusijos karinių pajėgų atvejis“.
 
Šioje disertacijoje siekiama įvertinti karinio pokyčio Rusijos karinėje mintyje įtaką Rusijos praktinei karybai. Siekiant šio tikslo, joje buvo identifikuotas karinis pokytis Rusijos karinėje doktrinoje ir karinėje mintyje, taip pat nustatytos jų sąveikos su praktine Rusijos karyba Sirijoje.
 
Mjr. Algirdas Revaitis pabrėžia; „Mes neturėtume priklausyti nuo užsienio valstybių ar tarptautinių institutų tyrimų apie Rusijos karinę galią ir jos realizavimą praktiškai rezultatų ir visiškai jais pasikliauti, nes jie, kad ir kokios aukštos kokybės būtų, pritaikyti prie kito konteksto. Svarbu turėti savo įžvalgas apie Rusijos karinį mąstymą, pagrįstas ilgalaikėmis Lietuvos Rusijos pažinimo žiniomis ir patirtimi.“
 
Atliktas tyrimas atspindi autoriaus siekį pažinti Rusijos karinės galios konceptualųjį komponentą atliekant platesnę jos karininkų ir karybos ekspertų idėjų apie šiuolaikinį karą analizę ir taip ieškoti atsakymų į klausimus, kaip ir kokie specifiniai karybos tipai įsitvirtina Rusijos karinėje mintyje ir vėliau tampa jos praktinės karybos pagrindais.
 
Pagrindinė šios disertacijos išvada yra ta, kad Rusijos karinė mintis netapo alternatyviu karybos idėjų šaltiniu Rusijos karinės doktrinos atžvilgiu, o jos įtaka Rusijos karybai laikytina ribota. Ši išvada pagrindžia esminį disertacijos ginamąjį teiginį – Rusijos karinė doktrina yra esminis dokumentas, kuris parodo, kaip Rusija ruošiasi kariauti, bet detales atskleidžia tik Rusijos karinė mintis, kaip ją papildantis ir sukonkretinantis šaltinis.
 
Disertacijos gynimo vieta – LKA Senato posėdžių salė (121 a.), Šilo g. 5A, Vilnius.
Gynimo laikas – 2021 m. birželio 18 d. 13.00 val.
 
Norintys kviečiami nuotoliniu būdu dalyvauti gynime – registruotis el. p. [email protected] ir prisijungti MS Teams platformoje: Click here to join the meeting.
 
MS Teams galės dalyvauti tik iš anksto užsiregistravusieji.
 
Registracija vyks iki 2021 m. birželio 17 d.