Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2021 m.

Lietuvos karo akademijoje kursus baigė Baltijos šalių oro pajėgų štabo karininkai

2021 12 10

Gruodžio 10 d. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos ramovėje vyko Oro pajėgų štabo karininkų kursų baigimo pažymėjimų įteikimo ceremonija. 21 kursus baigęs klausytojas (10 – Lietuvos, 5 – Latvijos ir 6 – Estijos) yra pasirengęs eiti vadovaujamas pareigas karinių oro pajėgų arba kituose štabuose.
 
Lietuvos karinių oro pajėgų vadas plk. Dainius Guzas ir Oro pajėgų štabo karininkų kursų viršininkas mjr. Ovidijus Pilitauskas jiems įteikė kursų baigimo pažymėjimus ir ženklus. Karininkus pasveikino Akademijos viršininkas plk. Juozas Kačergius, ceremonijoje dalyvavę Latvijos ir Estijos ambasadų, Lietuvos kariuomenės dalinių atstovai, dėstytojai, instruktoriai.
 
Šiais metais geriausiu kursų klausytoju buvo išrinktas Estijos karininkas kpt. Alari Tihkanui, už geriausiai parašytą rašto darbą apdovanotas Lietuvos karo akademijos karininkas kpt. Aleksandras Melnikovas, už aukščiausius akademinius rezultatus – kpt. Raineris Lohmusas.
 
Pagrindinis Oro pajėgų štabo karininkų kursų tikslas – rengti karinių oro pajėgų štabo karininkus, ugdant jų gebėjimus analizuoti ir planuoti karines oro operacijas komponento lygmeniu. 17 savaičių kursuose tobulinasi Lietuvos, Latvijos ir Estijos karinių oro pajėgų (KOP) karininkai.
 
Kursų programa parengta atsižvelgiant į Baltijos valstybių KOP karininkų išsilavinimą, karybos žinių bagažą, šių valstybių KOP realijas, perspektyvas, iššūkius ir siekius. Mokomąją dalį sudaro 4 pagrindinių sričių – karinių operacijų analizės, planavimo ir logistikos; politikos mokslų; projektų vadybos; lyderystės ir kario etikos – temos.
 
Klausytojams buvo parengta šių dienų aktualijas, politinę ir pasaulio saugumo situaciją atitinkanti politikos studijų programa. Taip pat buvo organizuota pažintinė kelionė į NATO šalių karinių oro pajėgų dalinius. Juos mokė ne tik Lietuvos, bet ir užsienio šalių karinių oro pajėgų instruktoriai.
 
Karininkai, baigę Oro pajėgų štabo karininkų kursus, yra pasirengę eiti vadovaujamas pareigas KOP arba kituose nacionaliniuose ir NATO štabuose iki komponento lygmens, taip pat kandidatuoti į Baltijos gynybos koledžo organizuojamus jungtinius vadų ir generalinio štabo karininkų ar kitus jiems prilygstančius NATO koledžų kursus.
 
Tarptautiniai oro pajėgų štabo karininkų kursai trijų Baltijos šalių karininkams Akademijoje organizuojami nuo 2004 m.
 
Eimanto Genio nuotraukos