Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2021 m.

Lietuvos karo akademijai suteikta nauja Erasmus+ chartija

2021 04 19

Europos Komisija, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos veiklą Erasmus+ projektuose įvertinusi maksimaliu 100 vertinimo balu, Akademijai 2021–2027 m. suteikė naują Erasmus+ aukštojo mokslo chartiją (ECHE). Ji patvirtina, kad Akademija atitinka visus Europos Komisijos keliamus reikalavimus ir sąlygas, kurių turi laikytis, siekdama užtikrinti tinkamą šios programos veiklą, kokybiškas universitetines studijas ir karinį rengimą.
 
Pasak Karo akademijos Studijų skyriaus projektų vadovės, Erasmus+ institucinės koordinatorės Evelinos Miselienės, Erasmus+ aukštojo mokslo chartija Akademijai suteiks galimybę nuolat augti ir tobulėti, plėtoti tarptautiškumą, modernėti ir efektyviai siekti Europos aukštojo mokslo tikslų.
 
„Būdami ypatingi – vieninteliu karo universitetu Lietuvoje, kur universitetinės studijos harmoningai derinamos su Baziniu karininko kursu, pirmenybę teikiame bendradarbiavimui su kitomis ES ir NATO sąjungininkių aukštosiomis karo mokyklomis. Naujame Erasmus+ programos etape ketiname ir toliau aktyviai dalyvauti tokių aukštųjų mokyklų tinklaveikoje, ypač Europos Sąjungos Išorės veiksmų tarnybos sukurtoje Europos iniciatyvoje jaunųjų karininkų mainams EMILYO (angl. European Initiative for the Exchange of Military Young Officers)“, – Akademijos planus pristato E. Miselienė.
 
Pasirašydama Erasmus+ aukštojo mokslo chartiją, Lietuvos karo akademija įsipareigojo laikytis Europos bendradarbiavimo principų organizuodama ir kokybiškai įgyvendindama tarptautiškumo veiklas Erasmus+ projektuose. Chartija yra būtina, norint organizuoti kariūnų ir personalo mobilumą, taip pat vykdyti Erasmus+ strateginių partnerysčių ir kitus daugiašalius projektus.
 
Tarptautiškumo didinimas yra vienas Lietuvos karo akademijos strategijos krypčių prioritetų. Todėl čia nuolat tobulinami mobilumo procesai ir nuosekliai plėtojami tarptautiniai mainai.
 
Chartija ir toliau leis tęsti pradėtus darbus EMILYO platformoje, įgyvendinti akademinius mainus naudojantis administracinių procesų LKA skaitmenizavimo galimybėmis ir nauju privalomu efektyviu skaitmeniniu Erasmus+ programos valdymo modeliu, palaipsniui diegiant „European Student Card“ iniciatyvą.
 
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos dalyvavimas Erasmus+ programoje prisideda prie jos modernizavimo, studijų kokybės ir žinomumo didinimo.