Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2021 m.

Lietuvos karo akademija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Užsienio reikalų ministerija

2021 12 17

Gruodžio 16 d. Užsienio reikalų ministerijos (URM) kanclerė Inga Černiuk ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos (LKA) viršininkas plk. Juozas Kačergius pasirašė URM ir LKA tarpusavio bendradarbiavimo sutartį.
 
URM siekia sustiprinti ministerijos ir akademinės bendruomenės bendradarbiavimą bei dialogą, ieškant naujų būdų, įgalinančių kariūnus įsitraukti į užsienio politikos srities pažinimą. „Ieškome bendradarbiavimo formų, kurios būtų prasmingos ir ministerijai, ir Karo akademijai, nes tikrai yra sričių, kur mums verta pasidalinti patirtimi ir rasti naujų būdų problemoms spręsti“, – sakė ministerijos kanclerė Inga Černiuk.
 
Glaudesni ministerijos ir akademijos ryšiai turėtų prisidėti prie Lietuvos užsienio politikos prioritetų formulavimo, naudingos žinių ir patirties apytakos. URM siekia įveiklinti jau išbandytas bendradarbiavimo formas: paskaitas, akademijos ekspertų įžvalgas, studijų programas ir magistro darbų temas, tyrimus ir projektus, skirtus efektyvesniam diplomatų, akademijos bendruomenės ir kariūnų bendravimui.
 
2021 metais URM pasirašė sutartis su dauguma Lietuvoje veikiančių universitetų. Šiuo metu yra kuriama geroji bendradarbiavimo praktika, sėkmingai įgyvendinami ilgalaikiai projektai – URM Jaunųjų talentų ir Mentorystės programos.
 
URM informacija ir nuotraukos