Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2021 m.

Susitikime – kariuomenės vado patarimai Karo akademijoje studijas pradėjusiems kariūnams

2021 11 04

Lapkričio 4 d. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos pirmojo kurso kariūnus aplankė Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Valdemaras Rupšys.
 
Pirmakursiams pristatydamas, kas jų laukia pasirinkus karininko kelią, šią tarnybą vadas prilygino maratonui, kurio startas – studijos Karo akademijoje. Maratonas, kaip sakė jis, trunka visą gyvenimą, iki pat išėjimo į atsargą, o jame netrūksta įkalnių ir duobių, proveržio ir lėtesnių atkarpų: „Karo tarnybos pamatai paklojami Akademijoje, o tolesnis karininko kelias tikrai nėra sprintas. Todėl nereikia tikėtis staigiai ir sėkmingai šauti į žvaigždes.“ Vadas patarė nusiteikti ilgai ir prasmingai kelionei, aiškiai suvokti, kad tarnyba Tėvynei visada užims pirmąją vietą, o nesėkmės ir nusivylimai bus tik laikini trukdžiai šioje ilgoje distancijoje.
 
„Pagrindinis kiekvieno kario tikslas – apginti Tėvynę, tautą, artimuosius. Ne kariauti, bet saugoti valstybės gyvenimą, nes jos saugumas priklauso nuo pasirengimo gintis. Todėl kiekvienam kariui būtinos savybės, kurios užtikrintų tą valią saugoti ir ginti, – aiškino gen. ltn. Valdemaras Rupšys. – Kariūnas, kaip ir bet kuris karys, turi pasižymėti ypatinga drąsa. Drąsa nesislėpti, neieškoti lengvesnių kelių, jei reikia kariauti ar prisiimti atsakomybę.“
 
Vadas priminė, kad kovojant dėl mūsų šalies nepriklausomybės, kritinėmis akimirkomis paaiškėdavo, kas turi tos drąsos stovėti prieš daug kartų gausesnes priešo pajėgas ir nedvejoti dėl šio sprendimo.
 
Pasak jo, ne mažiau svarbu valia ir ryžtas bei suvokimas, kada drąsa turi būti „pristabdyta“, kad nebūtų beatodairiška. Dėl šių savybių kartais karys gali atrodyti nepaklusnus, bet vadas priminė ir paprastą tiesą – stiprus ne tas, kuris nepargriūna, o tas, kuris pargriuvęs atsikelia: „Žinome ne vieną istorinį pavyzdį, kai paklusnumas buvo valstybės išdavystė. Kita vertus, dėl atsisakymo vykdyti neteisėtus sprendimus į istoriją žmonės įrašė tokių didvyrių kaip Jono Žemaičio-Vytauto ir Povilo Plechavičiaus pavardes.“
 
Todėl garbinga tarnyba ir doras gyvenimas turi būti kiekvieno karininko tikslas. Vadas patarė kiekvienam nusibrėžti raudonas moralines linijas ir jų laikytis: „Kiekvieno sąmonėje svarbiausia linija turėtų būti pilietiškumas, lojalumas valstybei ir tautai. Svarbu išlikti principingam ir sąžiningam, niekada neišduoti savo ginklo brolio. Šias savybes reikia ugdyti ir jomis vadovautis. Kartais būti nepaklusniam yra geriau nei nesąžiningam, nes už klaidas atleidžiama, o pamynus vertybes dažnai kelio atgal nebėra.“
 
Pirmakursiai, padrąsinti draugiškos vado kalbos, klausinėjo jo tiek apie tarnybos patirtį, tiek apie tai, kokią Lietuvos kariuomenę jis norėtų matyti ateityje. Atsisveikindamas generolas leitenantas jiems priminė, kad, tapę kariūnais ir vėliau karininkais, jie bus Lietuvos valstybės ambasadoriai, o šias garbingas pareigas reikia eiti neišduodant savo principų.
 
Nuotraukos Eimanto Genio