Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2021 m.

Lietuvos kariuomenės indėlis įgyvendinant karinio švietimo reformą Ukrainoje

2021 07 26

Lietuvos kariuomenės ekspertų grupė liepos 5–16 dienomis Odesos karo akademijoje sėkmingai pravedė karinio sprendimo priėmimo kursą Ukrainos gynybos pajėgų švietimo ir mokymo institucijų karininkams. Įgytos žinios jiems padės rengti tokio pat lygio mokymus savo šalies karininkams. Grupę sudarė Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Vytauto Didžiojo karininkų kursų, Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų ir Karinių oro pajėgų karininkai.
 
Kurso įgyvendinimo procesą koordinavo nacionalinis Lietuvos atstovas NATO atstovybėje Ukrainai, patarėjas profesinio karinio švietimo klausimais plk. ltn. Stasys Paldūnas.
 
„Mokymai Ukrainos karininkams yra svarus praktinis Lietuvos krašto apsaugos sistemos indėlis įgyvendinant NATO remiamą karinio švietimo reformą Ukrainoje ir, be abejo, veikla, didinanti Lietuvos kariuomenės matomumą bei pripažinimą, stiprinant Ukrainos mokymo pajėgumus“, – mokymų reikšmę nusakė Akademijos Vytauto Didžiojo karininkų kursų vyr. instruktorė plk. ltn. Joana Polekauskienė, vadovavusi vienai iš trijų kurso klausytojų grupei.
 
Lietuvos instruktoriai kurso klausytojams suteikė žinių, kurias klausytojai, suskirstyti į grupes, taikė vykdydami jiems vadovaujančio Lietuvos instruktoriaus skirtas praktines užduotis ir taip tobulindami savo įgūdžius, kaip efektyviai planuoti bataliono lygmens kovinės grupės užduotį gynyboje.
 
Kurso dalyviai grupėse pagal gynybinės operacijos scenarijų turėjo priimti atitinkamą karinį sprendimą ir atlikti žvalgybinį mūšio lauko vertinimą. Mokymai baigėsi karinio sprendimo priėmimo proceso aptarimu.
 
Klausytojų vertinimu, taikytas mokymo metodas buvo tinkamas, tik kursas galėtų būti ilgesnis negu dvi savaitės, kad būtų galima geriau įsisavinti jo metu suteiktas žinias. Jų nuomone, reikėtų daugiau praktinių užduočių ir laiko papildomoms paskaitoms, kurios auditorijai suteiktų galimybę susipažinti su pagrindiniais NATO štabo darbo, kovinės paramos ir kovinio aprūpinimo paramos operacijose organizavimo pagrindais.
 
Lietuvos kariuomenės ekspertų grupės organizuotą kursą sėkmingai baigė 37 Ukrainos ginkluotųjų pajėgų švietimo institucijų instruktoriai. Dabar jie praktiškai yra parengti vesti karinio sprendimo priėmimo kursą savo švietimo institucijose. Tai itin svarbu, siekiant įgyvendinti ambicingus Ukrainos ginkluotųjų pajėgų tikslus – iki 2024 m. visiškai reformuoti kariuomenės švietimo sistemą, gebėti rengti savo karininkus vykdyti užduotis, vadovaujantis NATO doktrinomis ir procedūromis. Ukrainos kariuomenė iki 2024 m. turėtų visiškai pereiti prie karinių veiksmų planavimo pagal NATO doktrinas.
 
Lietuvos kariuomenės ekspertų grupės nuotraukos