Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2021 m.

Lietuvos karininkai kvalifikaciją kelia Karo akademijoje

2021 11 19

Lapkričio 19 d. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje baigėsi kvalifikaciniai kuopos vado kursai (KKVK) ir karininkų specialistų pagrindinio karinio parengimo kursai (KSPKPK). Jų klausytojams buvo įteikti kursų baigimo pažymėjimai.
 
Akademija suteikia galimybę mokytis karininkams, siekiantiems tobulinti savo profesines žinias ir kompetencijas. Su klausytojais savo patirtimi dalijasi Akademijos vyresnieji karininkai, instruktoriai ir kviestiniai lektoriai iš įvairių Lietuvos kariuomenės dalinių ir Krašto apsaugos ministerijos padalinių.
 
Lietuvos karo akademijos viršininkas plk. Juozas Kačergis, įteikdamas pažymėjimus, linkėjo kursų klausytojams tobulėti. „Karininkas praktiškai privalo mokytis visą gyvenimą, jeigu nori kažko pasiekti. Linkiu kiekvienam iš jūsų tai daryti ir dar kartą sugrįžti į LKA – joje išklausyti kitus kvalifikacinius kursus, studijuoti magistrantūroje, – kalbėjo pulkininkas. – Sveikinu ir „ačiū“ sakau instruktorių komandai, apie kurios darbą sulaukiame gerų klausytojų atsiliepimų.“
 
Kašto apsaugos savanorių pajėgų vadas plk. Linas Kubilius, sveikindamas kvalifikacinių kuopos vado kursų klausytojus, atkreipė dėmesį, kad šie kursai yra labai svarbus žingsnis jų gyvenime: „Tačiau tai – tik minimalios žinios. Negaunate viso žinių bagažo, kurio prireiks ateityje. Jums dar reikės daug ko išmokti ir tobulėti, nes kariai tai vertina – mato jūsų profesionalumą, neabejingumą ir tai, kaip jūs mokate prisitaikyti.“
 
Pastarąsias šešias savaites mokėsi 15 KKVK klausytojų iš įvairių Lietuvos kariuomenės dalinių – Karo policijos, Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“, Krašto apsaugos savanorių pajėgų, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono, Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ ir Mokymo pajėgų.
 
Už puikius mokymosi rezultatus geriausiu KKVK klausytoju 2021 m. buvo išrinktas LDK Kęstučio motorizuotojo pėstininkų bataliono vyr. ltn. Vytautas Vileikis.
 
Lietuvos karo akademija KKVK organizuoja, remdamasi įgyta patirtimi ir siekdama patenkinti Sausumos pajėgų kompetentingų, atitinkančių dabarties keliamus reikalavimus, kuopų vadų poreikį.
 
Sėkmingai baigę KKVK esami ir būsimi kuopų vadai geba vadovauti kuopai, vykdančiai gynybines ar puolamąsias operacijas, priimti sprendimus taikydami padalinių valdymo ir sprendimo priėmimo procedūras. Kasdienėje veikloje jiems padeda tinkamai atlikti kuopos vado pareigas įgytos karinio rengimo, administravimo ir lyderystės žinios.
 
Karininkų specialistų pagrindinio karinio parengimo kursuose (KSPKPK) mokėsi 9 klausytojai – į profesinę karo tarnybą priimti Lietuvos kariuomenei reikalingi aukštąjį išsilavinimą turintys specialistai, kurie nėra atlikę privalomosios pradinės karo tarnybos ar kitu būdu įgiję reikiamo pagrindinio karinio parengimo.
 
KSPKRK klausytojai tarnybą atlieka Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyboje, Antrajame operatyvinių tarnybų departamente prie Krašto apsaugos ministerijos, Ordinariate ir Lietuvos kariuomenės kanceliarijoje.
 
Per paskaitas jie įgyja karybos teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, būtinų atliekant karo tarnybą pagal specialybę krašto apsaugos sistemos institucijose ar jų padaliniuose. Šešių savaičių kursai vyksta Lietuvos karo akademijos teritorijoje, lauko pratybos organizuojamos Lietuvos kariuomenės centriniame poligone.
 
Eimanto Genio nuotraukos