Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2021 m.

Konferencijoje sprendžiamos Baltijos jūros regiono geostrateginės problemos

2021 09 22

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje baigėsi rugsėjo 20–22 d. SEFACIL fondo organizuota tarptautinė BALTIC SEAS konferencija ,,Baltijos jūra kaip ateities energetikos kryžkelė: uostas, laivyba ir geopolitinė perspektyva“. Jos dalyviai pranešimus skaitė Rygoje, Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje ir Karo akademijoje.
 
Fondas, bendradarbiaudamas su Karo akademija, Lietuvos aukštąja jūreivystės mokykla, Havro Normandijos universiteto DEVPORT projekto grupe, Prancūzijos ambasadomis Latvijoje ir Lietuvoje bei Rygos laisvojo uosto direkcija, surengė 3-iąją mokslinę praktinę konferenciją, kuri šiais metais buvo skirta Baltijos jūros regiono geostrateginių problemų sprendimų paieškai.
 
Renginyje buvo analizuojamos energetikos, jūrų ir uostų problemos geopolitiniu požiūriu, atsižvelgiant į kaimyninių šalių, Europos Sąjungos įtaką regionui, apimant ir Kinijos ambicijų dėl „Baltijos geosistemos“ vertinimą. Pranešimus skaitė jūrų transporto sektoriaus ir jūrų verslo įmonių atstovai, politikai, diplomatai ir mokslininkai bei tyrėjai iš Prancūzijos, Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Rumunijos, Ukrainos ir kitų šalių.
 
Eimanto Genio nuotraukos