Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2021 m.

Keliama Karo akademijos darbuotojų kvalifikacija

2021 06 16

Birželio 15 d. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje baigėsi Lean 6 Sigma mokymai ir sėkmingai egzaminą išlaikė devyni Akademijos darbuotojai.
 
Lean 6 Sigma mokymai skirti Lietuvos karo akademijoje sukurtos veiklos kokybės užtikrinimo sistemos nuolatiniam tobulinimui. Kaip teorija ir praktika Lean 6 Sigma yra skirta komandiniam procesinių problemų sprendimui. Tikslingas Akademijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas yra orientuotas į tolesnį jos procesinės valdymo sistemos tobulinimą.
 
Lean 6 Sigma mokymai yra dalis Akademijos veiklos procesų parengimo projekto, kurio metu buvo suformuota jos veiklos procesų makroschema, loginiais ryšiais sujungti veiklos procesai ir nustatytas bendras jų junglumas.
 
Akademijos veiklos kokybės užtikrinimo sistemos kūrimo procesas reglamentuotas Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatų ir gairių dokumente bei Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių ir viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių įgyvendinimo veiksmų plane, patvirtintame 2018 m. gegužės 16 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 495. Integruoti Vidaus kontrolės sistemą į veiklos valdymą būtina įgyvendinant LR Vidaus kontrolės ir audito įstatymą Nr. IX-1253.