Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2021 m.

Karo akademijos specialistai pasidalijo procesinės organizacijos projektavimo patirtimi

2021 11 24

Pasaulinės kokybės dienos proga Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos atstovai dr. Virgilija Vasilienė-Vasiliauskienė ir plk. ltn. Antanas Jonušauskas dalyvavo Panevėžio kolegijos bendruomenės surengtame jau tradiciniu tapusiame renginyje, taip pat pavadintame Kokybės diena. Jo metu buvo skaitomi pranešimai, dalijamasi patirtimi ir atkreipiamas dėmesys į kokybės svarbą švietimo srityje.
 
Pasaulinė kokybės diena minima Jungtinių Tautų iniciatyva nuo 1989-ųjų. Kokybė – esminis veiksnys, nuo kurio priklauso kiekvienos organizacijos augimas ir klestėjimas.
 
Į šventę susirinkusius darbuotojus sveikino ir už jų indėlį į bendrą veiklą dėkojo kolegijos direktorius dr. Gediminas Sargūnas. Akademijos specialistai su jais pasidalijo šios aukštojo mokslo institucijos gerąja patirtimi, įgyta projektuojant procesinę organizaciją, siekiant įgyvendinti viešojo sektoriaus įstaigos tobulinimo iniciatyvas.
 
Lietuvos karo akademijos bendruomenė ir veiklos procesų parengimo grupė nuo 2019 m. gruodžio 4 d. pradėjo įgyvendinti šį projektą ir kurti Akademijos veiklos kokybės užtikrinimo sistemą, grįstą procesiniu požiūriu į organizacijos valdymą. Procesinio požiūrio taikymas leido kompleksiškai pažvelgti į Akademijos veiklą ir siekiamus tikslus, sistemiškai analizuojant tarpusavyje susijusius procesus.
 
Sukurti kokybės užtikrinimo sistemą yra numatyta 2018–2024 m. Lietuvos karo akademijos strategijoje. Šis siekis atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 495 „Dėl viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių ir viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“ nuostatas. Kokybės užtikrinimo sistema Akademijoje buvo sukurta per metus. Kartu projektą įgyvendinanti bendruomenė įgijo kvalifikaciją, reikalingą Akademijos veiklos procesams tinkamai aprašyti, schematiškai pavaizduoti ir patobulinti.
 
Renginio metu parodyta, kad bendras visos Akademijos darbas labai sudėtingomis sąlygomis (pandemija, mokymai, naujas požiūris) leido pasiekti rezultatų, kuriais tikrai galima didžiuotis, ir kad jos bendruomenė pasiryžusi keistis, gerinti savo veiklą ir priimti naujus iššūkius.
 
Panevėžio kolegijos nuotraukos