Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2021 m.

Karo akademijos pasiekimai pristatyti tarptautinėje konferencijoje

2021 10 12

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karybos studijų grupės viršininkas plk. Ričardas Dumbliauskas ir Saugumo institucijų valdymo mokslo grupės vadovė dr. Vidmantė Giedraitytė spalio 4–8 d. dalyvavo Tarptautinės karo akademijų asociacijos (angl. The International Association of Military Academies, IAMA) organizuotoje 7-ojoje tarptautinėje karo akademijų konferencijoje (angl. The International Symposium of Military Academies, ISOMA).
 
2017 m. Kanadoje įkurtos IAMA asociacijos tikslas – skatinti jai priklausančių karo akademijų dalijimąsi karinio rengimo ir ugdymo žiniomis ir kompetencijomis. Šiemet asociacijos organizuota konferencija pirmą kartą vyko Jungtinėse Amerikos Valstijose, Norfilde, Norvičo universitete.
 
Lietuvos karo akademijos atstovai ir kiti dalyviai susitikimuose pasidalijo savo atstovaujamų karo akademijų patirtimi ir susipažino su Norvičo universiteto karinio ugdymo praktika ir infrastuktūra. Konferenciją vainikavo JAV ir NATO atsargos generolo Filipo Brydlovo pranešimas apie karinį ugdymą, skatinantį nuolat mokytis karių ir lyderių lavinimąsi tarnybos metu.
 
Konferencijoje buvo pabrėžta, jog šiuolaikiniame neapibrėžtų, kompleksinių sąlygų veikiamame pasaulyje saugumo pajėgumai vis labiau priklauso nuo gebėjimų išnaudoti įvairias galimybes, kultūrines kompetencijas ir prisitaikyti prie pokyčių, aptarti klausimai, susiję su karinių lyderių ateitimi, pasaulio aukštųjų karo mokyklų akademinėmis ir lyderystės programomis, galimybėmis ugdyti būsimų karininkų kritinio mąstymo ir koordinuotų veiksmų gebėjimus.
 
Tikimasi, kad konferencijos metu įgytos žinios pravers tobulinant Lietuvos karo akademijos karinio rengimo ir universitetinių studijų programas, o užmegzti ryšiai bus naudingi, skatinant kariūnų ir dėstytojų tarptautiškumą ateityje.
 
Karo akademijos atstovų asmeninės nuotraukos