Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2021 m.

Karo akademijos mokslininkai tarptautinėje konferencijoje pristatė su kariuomene susijusius tyrimus

2021 08 12

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos mokslininkai š. m. liepos 19–23 dienomis dalyvavo Tartu universiteto Socialinių studijų institute, Estijoje, vykusioje 16-ojoje „ERGOMAS“ mokslinėje konferencijoje ,,Dynamic armed forces in changing societies: challenges for research in and on the military“.
 
Akademijos atstovai turėjo puikią galimybę užmegzti naujas pažintis mokslinėje bendruomenėje, kurią jungia bendras tikslas – tirti kariuomenę, šalies gynybą ir kitus su šiomis sritimis susijusius klausimus, populiarinti Akademijoje vykdomus socialinius tyrimus, dalyvauti tarptautiniuose projektuose ir didinti Lietuvos karo akademijos žinomumą.
 
Mokslinius pranešimus skaitė Akademijos Gynybos ekonomikos ir vadybos mokslo grupės vyr. mokslo darbuotoja dr. Vida Česnuitytė („Country defence from the perspective of the civil society: attitudes, potential, and knowledge in Lithuania“) ir Pasaulio politikos mokslo grupės mokslo darbuotoja dr. Jūratė Novagrockienė („Gender equal opportunities at the Lithuanian army: why there are no female generals?“). Pranešimai grindžiami empiriniais duomenimis, gautais įgyvendinant MTD „Socialiniai Lietuvos kariuomenės raidos besikeičiančioje tarptautinio saugumo aplinkoje tyrimai 2019–2021 m.“.
 
Dr. Jūratė Novagrockienė kartu su kitų penkių šalių tyrėjais dalyvavo apskritojo stalo seminare „Conscription in the 21st century in six countries in Europe“, kurio tikslas buvo pristatyti rengiamą straipsnį žurnalui „Armed forces and society“. Mokslininkė pristatė privalomosios karo tarnybos instituto raidą, reikšmę Lietuvos kariuomenės pajėgumų stiprinimui, visuomenės požiūrį į šauktinių grąžinimą ir mišraus vs profesionalaus kariuomenės modelio vertinimą, pagrįstą ilgamečiais kariuomenės ir visuomenės požiūrio į ją tyrimais.
 
Savo mokslinius pranešimus taip pat pristatė Akademijos Gynybos ekonomikos ir vadybos mokslo grupės lektorės dr. Aušra Kamiskaitė ir dr. Agnietė Žotkevičiūtė-Banevičienė. Dr. A. Kamiskaitės pranešimas „Diversity of approaches towards commander training, asymmetric warfare“ paremtas atliktų socialinių tyrimų duomenimis. Dr. Agnietė Žotkevičiūtė-Banevičienė renginio metu skaitė pranešimą „Understanding military power resources“, pristatydama tiek savo mokslinį įdirbį savo disertacijos tema, tiek tolimesnius temos plėtojimo aspektus.
 
Visos „ERGOMAS“ konferencijos darbo grupės pristatė ir paralelinėse sesijose aptarė skaitytus mokslinius pranešimus. Buvo supažindinama su institucijose atliekamais moksliniais tyrimais ir jų pagrindu parengtais moksliniais straipsniais. Dominavo šios išskirtinos tematikos: karo sociologija, karo studijos, lyderystė, saugumo ir gynybos politika, ginkluotosios pajėgos ir visuomenė, gynybos valdymas ir ekonomika, karinis mokymas.
 
Tradiciškai tarptautinės karo sociologų „ERGOMAS“ konferencijos yra rengiamos kas dvejus metus nuo 1988 m. Jose dalyvauja per tūkstantį mokslininkų, kurie dalijasi naujausiomis mokslinėmis žiniomis apie karines pajėgas ir šalies gynybą.