Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2021 m.

Karo akademijos Mokomojo būrio kariai išleisti į atsargą

2021 06 16

Lietuvos kariuomenės Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro Generolo Silvestro Žukausko poligone birželio 16 d. vyko privalomosios pradinės karo tarnybos karių išleidimo į atsargą ceremonija, kurios metu į atsargą buvo išleisti Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Mokomojo būrio ir Operacinės aplinkos kuopos „Vanagas“ nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai.
 
Tarnyba Mokomajame būryje buvo pasiūlyta 28 jaunuoliams, kuriems pernai nepavyko įstoti į Karo akademiją. Tačiau jiems Akademija suteikė papildomą galimybę toliau siekti užsibrėžto tikslo – karininko karjeros.
 
„Sveikinu baigus tarnybą. Tai ne tik tarnyba šią dieną – tai kasdieninis darbas nuolatos esant pratybose, tarnaujant su draugu, su skyriumi, su būriu, – į karius kreipėsi Lietuvos karo akademijos viršininkas plk. Juozas Kačergius. – Lauksime jūsų rugpjūčio mėnesį, kai į Akademiją atvyks pakviestieji studijuoti, nes tikimės tarp jų išvysti ir jus. Todėl dabar noriu pasakyti „iki pasimatymo“.
 
Jaunuoliai praeitų metų spalio mėn. buvo pakviesti atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre ir kartu mokytis Karo akademijoje. Jie priėmė šį kvietimą, nes dar mokykloje pradėjo galvoti apie karininko profesiją. Tačiau siekti tikslo jiems sutrukdė keliami reikalavimai kandidatams, ketinantiems studijuoti universitetuose valstybės finansuojamose vietose. Vieniems pritrūko keleto dešimčių balo iki minimalaus stojamojo balo, kitiems – išlaikytų privalomų valstybinių egzaminų.
 
Kad svajonė tapti karininkais išsipildytų, Karo akademija pakvietė šiuos jaunuolius atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ir kartu pagilinti dalykų, kurie mokykloje jiems sekėsi sunkiausiai – lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, istorijos, – žinias. Prisiminę ir pakartoję šių dalykų mokyklinės programos kursą Akademijoje, jaunuoliai perlaikys atitinkamus valstybinius egzaminus ir vėl galės stoti į Karo akademiją. Už atliktą privalomąją karo tarnybą ir baigtus bazinius karinius mokymus Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre jiems prie konkursinio balo bus pridėti papildomi balai.
 
Rikiuotės metu labiausiai pasižymėjusiems nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariams už aukštą̨ motyvaciją ir nepriekaištingą̨ užduočių̨ vykdymą̨ tarnybos metu buvo suteikti aukštesni kariniai laipsniai, įteiktos padėkos.
 
Per devynis tarnybos mėnesius nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai išmoko karinės taktikos, topografijos, rikiuotės elementų, kovinės savigynos, dirbti komandoje bei priimti sprendimus stresinėse situacijose ir niekada nepasiduoti, įgijo naudingų medicinos žinių, susipažino su ginklais ir ryšio priemonėmis. Išėję̨ bazinį kario kursą̨ kariai buvo paskirti į pareigas, įgijo karines specialybes ir likusį laiką mokėsi veikti savo padalinio sudėtyje.
 
Daug Mokomojo būrio karių planuoja savo ateitį sieti su Karo akademija ir vėl stoti į ją studijuoti, o baigę studijas tapti Lietuvos karininkais.
 
Eimanto Genio nuotraukos