Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2021 m.

Karo akademijos kariūnai studijas pradeda duodami priesaiką Lietuvos valstybei

2021 10 22

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje spalio 22 d. vyko pirmo kurso kariūnų priesaikos ceremonija. 62 vaikinai ir merginos Tėvynei prisiekė negailėdamas jėgų ir gyvybės ginti Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Didelė dalis pradedančių studijas Karo akademijoje jau yra davę kario priesaiką anksčiau, tarnaudami Lietuvos kariuomenėje. Per pastaruosius trejus metus jaunų žmonių, susidomėjusių karininko profesija, skaičius reikšmingai padidėjo. Šiais metais studijas pradeda 99 kariūnai.
 
Iškilmingoje ceremonijoje dalyvavo Lietuvos kariuomenės vadui atstovaujantis Mokymo ir doktrinų  valdybos vadas brg. gen. Alvydas Šiuparis, Karo akademijos, kariuomenės pajėgų ir dalinių vadovybė, Lietuvos šaulių sąjungos, Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus atstovai, dėstytojai, prisiekiančių kariūnų artimieji ir kiti garbingi svečiai. Prisiekusius pirmakursius palaimino Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinis administratorius ir Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.
 
Brg. gen. Alvydas Šiuparis, sveikindamas kariūnus visų Lietuvos karių vardu, linkėjo jiems, kad įpareigojanti kario priesaika būtų sėkmingo ruošimosi karininko tarnybai pradžia – kad kiekvienas įveiktų jam skirtus iššūkius ir gebėtų prisiimti atsakomybę: „Visada stenkitės rasti motyvacijos ir naujų galimybių, kad ir su kokiomis laikinomis problemomis ar sunkumais susidurtumėte. Tiek nuo jūsų individualaus, tiek nuo bendro darbo priklausys rezultatas. Taip augs dar viena karininkų karta. Sėkmės jums visiems.“
 
Akademijos viršininkas plk. Juozas Kačergius, pristatydamas XXXII kariūnų laidą, džiaugėsi karininko profesiją pasirinkusių jaunų žmonių gausa, sveikino įveikusius pirmąjį išbandymą – Kariūnų bazinį kario kursą ir prisiekusius Lietuvos valstybei: „Po ketverių metų, tikiuosi, šį kelią, kurį vainikuos leitenanto antpečiai, jau būsite nuėję. To jums ir linkiu.“
 
Tęsiant tradicijas, teisė pabučiuoti Akademijos vėliavą visų prisiekiančių kariūnų vardu buvo suteikta Mindaugui Ilčiukui, pripažintam geriausiu Kariūnų bazinį kario kursą baigusiu kariūnu. Akademijos bendruomenės vardu jam buvo įteikta vardinė atminimo dovana – durklas. „Į Karo akademiją norėjau įstoti ir tam ruošiausi nuo mažens, nes turėjau gerą pavyzdį šeimoje – senelis tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Taip pat man patiko ir kario gyvenimo būdas, su kuriuo susipažinau atlikdamas nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą“, – savo pasirinkimą studijuoti Karo akademijoje paaiškino vaikinas.
 
Mindaugas išsiskyrė lyderio savybėmis, rodydamas iniciatyvą ir pareigingai atlikdamas užduotis, tarp instruktorių ir bendrakursių užsitarnavo autoritetą. Jo iniciatyva ir noras tobulėti motyvavo ir kitus kariūnus.
 
Pirmakursiai Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke Rukloje baigė septynių savaičių trukmės Kariūnų bazinį kario kursą, kurio metu įgijo pagrindinio karinio parengimo pagrindus, kuriuos vėliau tobulins tęsdami studijas Karo akademijoje. Čia taip pat mokysis pagal tris universitetinių bakalauro studijų programas, kurios skiriasi nuo studijų kitų Lietuvos universitetų studijų programų ir savo unikalumu ir kokybe su jomis konkuruoja.
 
Mokslo metus Karo akademija pradėjo tradiciškai sulaukusi gausaus būrio šaulių, kurie jau yra susipažinę su kario veikla ir nuosekliai siekia tapti Lietuvos karininkais. Akademijos kariūnų gretas taip pat papildė Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus auklėtiniai. Licėjuje puoselėjamos patriotinės ir pilietinės vertybės, stiprinamas pasitikėjimas Lietuvos kariuomene ir formuojamas teigiamas jos įvaizdis ugdant būsimus Lietuvos karininkus, ketinančius rinkis studijas Karo akademijoje.
 
Kariūnai, dalydamiesi priesaikos iškilmių įspūdžiais, sakė, kad visų akivaizdoje duotas pažadas įpareigoja jausti atsakomybę už būsimus darbus, o kartu suvokti ir siekiamos karininko profesijos reikšmę ir garbę.
 
Po iškilmingos priesaikos ceremonijos kariūnų tėvai ir artimieji buvo pakviesti į Akademijos ramovę pabendrauti su vadovybe, daugiau sužinoti apie kariūnų studijas šioje aukštojoje mokykloje. Norintiems buvo sudarytos galimybės apžiūrėti Kariūnų batalioną, auditorijas ir kitas patalpas, kuriose Akademijos auklėtiniai pastaruosius ketverius metus gyvens ir mokysis.
 
Kasmet vis daugiau jaunų žmonių renkasi karininko profesiją, norėdami prisidėti prie šalies saugumo stiprinimo. Juos traukia įdomios, dinamiškos studijos Akademijoje, domina karjera Lietuvos kariuomenėje jas baigus.
 
Eimanto Genio nuotraukos
 
Kontaktinis asmuo – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos G9 skyriaus viršininkas mjr. Donatas Suchockis, tel. +370 620 48976, KATT 24523, el. p. [email protected]