Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2021 m.

Karo akademijos kariūnai pratybose įveikė bendrą priešą – karštį

2021 06 22

„Įspūdžiai karšti ir nuotaikos labai geros. Savaitgalį visiems buvo karšta, o mums, kariūnams, pratybose – dar labiau, nes jose visi veiksmai pagal numatytą pratybų scenarijų buvo atliekami labai greitai, viskas tiesiog „virte virė“, – Generolo Silvestro Žukausko poligone vykusias lauko taktines pratybas „Karštas įtūžis“ pristato Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnai.
 
Tai antros tokio pobūdžio pratybos, kuriose dalyvavo visi Akademijos auklėtiniai, turėję pademonstruoti savo vadovavimo ir lyderystės gebėjimus, būtinus karininkui kasdienėje tarnyboje.
 
„Taip, reikėjo priimti iššūkius – tokiomis nesuplanuotomis oro sąlygomis teko plyname lauke kasti apkasus, atlikti taktinius ir kitus veiksmus. Buvo sunku, bet labai įdomu. Juo labiau kad pavyko laimėti antrą kartą (buvau pergalę pasiekusiųjų komandoje ir žiemą vykusiose pratybose „Šaltas įtūžis“), – užtikrintai pasakoja antro kurso kariūnė Vakarė Kartanaitė. – Šįkart įgijau naujos patirties. Jaučiuosi, kad tam tikrose srityse tikrai patobulėjau. Atsivėrė naujų sričių, ir matau, kad veikiau kitaip, nes jas geriau supratau. Buvo naudinga tai palyginti.“
 
Krn. Juras Kimbartas džiaugiasi, galėjęs užduotis atlikti kartu su kito kurso kariūnais: „Tokios pratybos naudingos, nes ne tik pamatai savo bendrakursių veiksmus, bet ir gali žinių pasisemti iš aukštesniųjų kursų kariūnų. O ketvirtakursiams, mačiau, buvo dar viena proga save patikrinti – pabūti būrių vadais, kuriais taps baigę studijas.“
 
Pagal Karo akademijos kariūnų studijuojamą lyderystės programą, karininkas lyderis – tai profesionalus, siekiantis tobulėti, priimantis tinkamus sprendimus, įkvepiantis ir besirūpinantis savo pavaldiniais vadas. Šiose pratybose jie rodė ir kartu toliau ugdė savo vadovavimo gebėjimus praktiškai – rengėsi eiti ir ėjo pareigas, panašias į tas, į kurias skiriami karininkai Lietuvos kariuomenėje.
 
Šiais metais studijas bebaigiantis kariūnas Artūras Budrius pripažįsta, kad Karo akademijoje dalyvavo jau paskutinėse pratybose: „Prisiminimų, žinoma, liks, nes čia buvo visko, kas sudaro karinio parengimo pagrindą, pakartojimas, o kartu ir savotiškas – kitoks – atsisveikinimas su Akademija“.
 
„Visi dirbome kaip viena komanda. Ką per ketverius metus išmokome, čia galėjome parodyti. Nors dar reikia daug ko išmokti, bet pagrindai jau įgyti“, – užtikrina krn. Povilas Masionis.
 
„Karštame įtūžyje“ prie kariūnų prisijungė ir šauliai. „Jie labai atsakingai buvo pasiruošę. Matėme, kad jų noras parodyti savo žinias tikrai didelis. Ir tai jie puikiai pademonstravo“, – pasakoja kariūnai.
 
Pagal „Erasmus+“ programą šį semestrą Lietuvos karo akademijoje besimokantys kadetai taip pat pasitikrino savo žinias ir įgūdžius šiose pratybose. Inèsa Mommen iš Belgijos džiaugiasi įgijusi naujos patirties, kitokios nei studijuodama Belgijos karališkojoje karo akademijoje.
 
„Pratybos buvo trumpos, bet labai intensyvios. Žinoma, visus vargino karštis, bet mes, kariai, veikiame bet kokiomis sąlygomis. O prisitaikyti taip pat reikia išmokti, nes tai – išgyvenimo sąlygos“, – pratybas pristato Karybos studijų grupės viršininkas plk. Ričardas Dumbliauskas.
 
Jų tikslas – treniruoti pusmečiui į pareigas Kariūnų batalione paskirtus kariūnus – mokyti planuoti pratybas ir kovos veiksmus, vadovauti gynybiniams ir puolamiesiems veiksmams padalinio sudėtyje, tobulinti karybos žinias ir įgūdžius, per semestrą įgytus studijuojant Karo akademijoje.
 
„Draugą pažinsi bėdoje, o karį – kare arba poligone... Kariūnai poligone ir parodė, kaip turi dirbti komanda. Į priekį žygiavo visi, – paaiškina plk. R. Dumbliauskas. – Mus vienija bendra idėja ir pergalė. Pergalė ne tik mūšio lauke. Matome, kad nuo žiemos pratybų padaryta pažanga. Patirtis tikrai labiau jaučiama nei žiemą – kariūnai geriau juda ir supranta manevrą, netikėtas situacijas ir jas priima. Visa tai yra studijų pagrindas ir kelia mūsų visų pasididžiavimą kariūnų tobulėjimu.“
 
Eimanto Genio nuotraukos