Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2021 m.

Karo akademijos alumnų susitikime – diskusija apie karininką Lietuvos kariuomenėje

2021 10 29

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, siekdama telkti ir vienyti čia studijas baigusius karininkus, spalio 28 d. pakvietė absolventus susitikti savo alma mater, kurioje jie, pasirinkę karininko profesiją, sėmėsi žinių ir tobulėjo. Šių metų renginyje alumnai diskutavo, kas yra karininkas ir kokio karininko reikia Lietuvos kariuomenei.
 
Renginys sutraukė Akademijos absolventus, dabar tarnaujančius įvairiose Lietuvos kariuomenės pajėgose ir daliniuose. Atvyko karininkų iš Karinių jūrų ir oro pajėgų, mokomųjų padalinių ir Sausumos pajėgų vienetų, Specialiųjų operacijų pajėgų, taip pat įstaigų prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos. Dalyvavo tiek jaunesnieji, tiek vyresnieji karininkai – nuo leitenanto iki pulkininko.
 
Lietuvos karo akademijos viršininkas plk. Juozas Kačergius, sveikindamas susirinkusiuosius, atkreipė dėmesį, kad diskusija apie karininką svarbi Akademijai, rengiančiai Lietuvos karininkus, kurioje studijas baigę leitenantai pradeda karininko tarnybą. „Kviečiu į atvirą diskusiją – pasikalbėti, jeigu reikės, net pasiginčyti ir prieiti prie išvados, kokį karininką mes norime matyti ir pristatyti visuomenei. Linkiu geros diskusijos ir, svarbiausia, gerų išvadų“, – sakė plk. J. Kačergius.
 
Diskusijoje dalyvavusi Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono Valdymo grupės būrio vadė vyr. ltn. Raminta Banišauskaitė, vertindama susitikimą, džiaugėsi, kad jis vyko Akademijos aplinkoje, kuri visiems puikiai pažįstama, todėl dalyviai buvo laisvesni, nesuvaržyti oficialaus bendravimo. „Tai buvo ne priverstinis dalyvavimas, nes atvyko tie, kurie norėjo. Ir tai jautėsi, – pažymėjo karininkė. – Akademiją baigiau dar visai neseniai – prieš pora metų, tačiau jau dabar buvo naudinga čia sugrįžti kaip alumnei, kad galėčiau šia tema pasidalyti savo įžvalgomis ir mintimis.“
 
„Kalbėjome labai paprastai ir atvirai, todėl patys pripažinome, kad nėra viskas tik gražu ir nuostabu. Bet kurioje gyvenimo srityje yra įvairių spalvų. Taip parodėme, kad yra visko ir mes nebijome apie tai kalbėti“, – pasakojo vyr. ltn. R. Banišauskaitė.
 
Karinės minties forumo-diskusijos dalyviai, prisimindami, kodėl jie patys rinkosi karininko profesiją, kalbėjo, kokio į karinį dalinį atvykstant jauno leitenanto laukiama (kokių savybių, žinių ir įgūdžių jis turėtų turėti), t. y. kokio karininko reikia Lietuvos kariuomenei. Apibrėžimus siūlė remdamiesi savo ir dalinių, kuriuose tarnauja, patirtimi.
 
„Esu Karinių jūrų pajėgų karininkas, todėl man buvo naudinga ir įdomu išgirsti, kuo turi pasižymėti ir kaip tarnauja Sausumos pajėgų karininkai, – atkreipė dėmesį Karo laivų flotilės štabo ir aprūpinimo laivo „Jotvingis“ vyr. ltn. Dovydas Rimdžius. – Tai, galima sakyti, iš kito kampo leido man pačiam pažvelgti į savo, kaip KJP karininko, profesiją ir tarnybą, taip pat permąstyti daug asmeninių vertinimų.“
 
Karininkas pripažino, kad ypač naudinga tokiuose susitikimuose dalyvauti jauniems karininkams, nes jie gali išgirsti kur kas daugiau patirties turinčių karių nuomonę, tarnybos vertinimą, jų patarimų: „Su bendrakursiais ir taip dažnai susitinkame, bendraujame, pasidalijame savo idėjomis. Čia – kita karta, tad ir jos karininkų tarnyba, ypač kitose karinėse pajėgose, skirtinga. Džiaugiuosi dalyvavęs šiame Lietuvos karo akademijos alumnų forume.“
 
„Aš atstovauju vyresnei kartai, kuriai taip pat kartais reikia sugrįžti į Karo akademiją. Joje studijavome anksčiau, kai buvo visiškai kitokia situacija, Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, kai reikėjo kurti ir vystyti Lietuvos kariuomenę. Dabar matome, kuo gyvena jaunoji karta, kokių jai kyla iššūkių. Visa tai galime palyginti. Palyginame ir tarnybos savo daliniuose metu, kai į juos ateina paskirti jaunieji leitenantai“, – paaiškino Karinių oro pajėgų štabo viršininko pavaduotojas personalui plk. ltn. Laimonas Čepulis.
 
Lietuvos karo akademija nuo įkūrimo 1992 m. išleido 28 absolventų laidas – ją baigė daugiau kaip 2000 karininkų, čia dėstė daug įvairiausią patirtį turinčių instruktorių ir dėstytojų. Per šį laikotarpį ji subrendo kaip visavertė aukštoji mokykla. Kasmet vis daugiau jaunų žmonių renkasi karininko profesiją, norėdami prisidėti prie šalies saugumo stiprinimo. Juos traukia įdomios, dinamiškos studijos Akademijoje, domina karjera Lietuvos kariuomenėje jas baigus.
 
Eimanto Genio nuotraukos
 
Kontaktinis asmuo – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos G9 skyriaus viršininkas mjr. Donatas Suchockis, tel. +370 620 48976, KATT 24523, el. p. [email protected]