Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2021 m.

Karo akademijoje rengiama Visuomenės saugumo studijų programa

2021 09 30

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje rugsėjo 30 d. vyko Mykolo Romerio universiteto, Lietuvos karo akademijos ir Lietuvos statutinių institucijų atstovų susitikimas. Jame buvo diskutuojama apie galimybę įgyvendinti naują Visuomenės saugumo studijų programą.
 
Pasak grupės vadovo Akademijos prorektoriaus studijoms ir mokslui dr. Manto Bileišio, programa skirta valstybės tarnautojų ir pareigūnų kompetencijai ugdyti, jiems įgyjant naujausių karybos, nacionalinio saugumo ir teisėsaugos žinių: „Valstybės tarnautojų ir karininkų universitetinių studijų ir profesinio rengimo derinimas itin naudingas stiprinant mūsų šalies saugumą. Ši iniciatyva aktyviai įgyvendinama – konsultacijos vyksta jau nuo 2019 m.“
 
Pastaraisiais metais Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pakeitė studijų krypčių klasifikatorių, ir tai atvėrė galimybę šią programą įgyvendinti.
 
Karo akademijoje susirinkę partneriai diskutavo dėl programos poreikio, turinio, studentų atrankos kriterijų, būsimo statuso ir kitais klausimais. Kitas etapas – nuoseklus darbas siekiant išspręsti teisinius klausimus, susijusius su pareigūnų rengimu, ir toliau plėtoti šią iniciatyvą.
 
Europos saugumo gynybos koledžas ir Europos Komisijos agentūra parengė sektorinį kvalifikacijų aprašą – karininko profesinį standartą, kuriame reglamentuota, ką jis turėtų mokėti, žinoti ir išmanyti. Šie bendrieji reikalavimai dabar itin aktualūs visai Europai. Įgyvendindami Visuomenės saugumo studijų programą, mes suteiktume galimybę Lietuvoje įgyti šių žinių organizuodami ir profesinį, ir karinį rengimą. Tai būtų geriausia ir pažangiausia praktika, kurią Europoje pritaikytume pirmieji“, – kalbėdamas apie programos svarbą pabrėžė Karo akademijos prorektorius.
 
Eimanto Genio nuotraukos