Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2021 m.

Lietuvos karo akademijoje aptarta komplikuota saugumo ir gynybos situacija Baltijos regione

2021 10 13

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje spalio 13 d. vyko Gynybos analizės centro surengtas aukšto lygio seminaras „Dabartinė saugumo ir gynybos situacija Lietuvoje ir Baltijos regione“, kuriame dalyvavo Akademijos bendruomenės atstovai ir Prancūzijos ambasados gynybos atašė plk. ltn. Frederic‘as Lemoine vadovaujama delegacija.
 
Susitikimo tikslas buvo aptarti saugumo ir gynybos situaciją Lietuvoje ir Baltijos regione bei veiksnius, darančius įtaką saugumo situacijai regione.
 
Seminarą pasveikindamas visus susirinkusiuosius pradėjo Karo akademijos viršininko pavaduotojas ugdymui plk. ltn. Eugenijus Lastauskas. Akademijos Gynybos analizės centro direktorė dr. Kristina Prišmantaitė svečiams pristatė centro veiklos sritis, ekspertai politikos analitikas Liudas Zdanavičius, profesorius dr. Giedrius Česnakas ir docentė dr. Ieva Gajauskaitė dalijosi įžvalgomis Baltijos regiono saugumo tematika, kartu pristatydami komplikuotą geopolitinę Baltijos regiono padėtį, pagrindines grėsmes. Specialistai žvelgė į jas iš Lietuvos suvokimo perspektyvos, strateginės partnerystės kryptis, dvišalių santykių užmezgimo galimybes. Diskusijoje svečiai domėjosi Lietuvos požiūriu į Prancūzijos siekius kurti bendrą Europos saugumo sistemą.
 
Prancūzijos delegacijos vizitas yra jos turo po Baltijos šalis dalis. Delegacijos nariai dalyvauja aukšto lygio mokymų programoje (angl. The Diplomatic Institute’s College of Advanced Studies) (CHEID), kurią organizuoja Prancūzijos užsienio reikalų ministerija. Šios programos tikslas yra stiprinti kurso dalyvių kompetenciją tarptautinių santykių srityje.
 
Eimanto Genio nuotraukos