Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2021 m.

Karo akademija pristatė savo pasiekimus keliant Lietuvos karininkų kvalifikaciją

2021 09 29

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos prorektorius studijoms ir mokslui dr. Mantas Bileišis rugsėjo mėn. dalyvavo Briuselyje vykusioje Slovėnijos, pirmininkaujančios Europos Tarybai, ir Europos saugumo ir gynybos koledžo organizuotoje konferencijoje „Sektorinė karininko profesijos sandara: ES šalių narių ginkluotųjų pajėgų suderinamumo atrama“ (angl. Sectoral Qualification Framework for Military Officer Profession (SQF-MILOF). Supporting interoperability between the armed forces of the EU Member States).
 
Prorektorius pristatė Lietuvos ir Karo akademijos pažangą, studijų procesą organizuojant pagal kariuomenės karininkų sektorinę kvalifikacijų sandarą.
 
Šiais metais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu buvo išskirta gynybos studijų kryptis ir nuo 2022 m. kandidatams studijuoti pagal bakalauro programas ir magistrantūroje, siejantiems savo ateities karjerą su gynybos sektoriumi, Karo akademija pasiūlys gynybos studijų krypties studijas.
 
Šios studijų programos, atnaujintos pagal sektorinę kvalifikacijų sandarą, atvers Lietuvos karininkams naujas tobulinimosi ir tarnybos užsienyje galimybes.
 
Asmeninė nuotrauka