Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2021 m.

Karo akademija pasidalino gerąja patirtimi, kuriant procesinę organizaciją

2021 08 10

Rugpjūčio 10 d. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos G 2/3/5 skyriaus viršininkas plk. ltn. Antanas Jonušauskas ir viršininko sekretoriato patarėja dr. Virgilija Vasilienė-Vasiliauskienė susitiko su Lietuvos transporto saugos administracijos atstovais.
 
Susitikimo metu pasidalinta Akademijos gerąja patirtimi, projektuojant procesinę organizaciją, siekiant įgyvendinti viešojo sektoriaus įstaigos tobulinimo iniciatyvas. Susitikime Lietuvos transporto saugos administracijai atstovavo kanclerė Julija Viščinienė ir strateginio planavimo skyriaus specialistė Gintarė Jenciūtė.
 
Lietuvos karo akademijos bendruomenė ir Akademijos veiklos procesų parengimo darbo grupė nuo 2019 m. gruodžio 4 d. pradėjo įgyvendinti „LKA veiklos procesų parengimo“ projektą ir kurti Karo akademijos veiklos kokybės užtikrinimo sistemą, grįstą procesiniu požiūriu į organizacijos valdymą. Procesinio požiūrio taikymas leido kompleksiškai pažvelgti į Akademijos veiklą ir siekiamus tikslus, sistemiškai analizuojant tarpusavyje susijusius procesus.
 
Kokybės užtikrinimo sistemos sukūrimas yra numatytas 2018–2024 m. Lietuvos karo akademijos strategijoje ir atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 495 „Dėl viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių ir viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“. Kokybės užtikrinimo sistemos sukūrimas Akademijoje truko vienerius metus, per kuriuos buvo suformuota projektą įgyvendinančios Akademijos bendruomenės kvalifikacija aprašyti, braižyti ir tobulinti Karo akademijos veiklos procesus.
 
Susitikimo metu parodyta, kad bendras visos Akademijos bendruomenės darbas labai sudėtingomis sąlygomis (pandemija, mokymai, naujas požiūris) leido pasiekti rezultatų, kuriais Akademija gali didžiuotis, o jos bendruomenė pasiryžusi keistis, gerinti savo veiklą bei priimti naujus iššūkius.