Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2021 m.

Kariūnai pasiekė pirmąjį lauko pratybų finišą

2021 10 15

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos I kurso kariūnai Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke Rukloje baigė pirmąjį lauko pratybų etapą – Kariūnų bazinį kario kursą ir įgijo pagrindines būtinas žinias. Grįžus iš baigiamųjų kurso pratybų, spalio 15 d. jiems buvo įteikti kurso baigimo pažymėjimai.
 
Karo akademijos pirmakursiai, rugpjūčio 29-ąją septynioms savaitėms išvykę į Mokomąjį pulką, mokėsi karo inžinerijos, taktikos, ryšių, topografijos, rikiuotės ir pirmosios medicinos pagalbos pagrindų. Jie įgijo karybos teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, kuriuos vėliau tobulins tęsdami studijas Karo akademijoje.
 
Mokomojo pulko vadas plk. ltn. Saulius Stonkus, kreipdamasis į kariūnus, pažymėjo, kad jie žengė pirmąjį, nors ir mažą, bet svarbų žingsnį, siekdami karininko laipsnio. „Visi dideli pasiekimai susideda iš mažų pergalių. Jūsų karininko kelyje tokių žingsnelių tikrai bus daug. Tačiau nenustokite tobulėti, siekti savo asmeninių tikslų ir geresnių rezultatų. Nuo to priklausys, kokie bus tie didieji žingsniai ir jūsų pasiekimai“, – patarė karininkas.
 
Akademijos viršininko pavaduotojas ugdymui plk. ltn. Eugenijus Lastauskas visos Akademijos vardu pasveikino kariūnus, sėkmingai baigusius pirmąjį etapą: „Didžiuojamės jumis. Pirmieji žingsniai bėgant šį maratoną, kuris bus nelengvas, bet įdomus ir labai prasmingas – pasirengus aukotis dėl savo Tėvynės ir dėl jos žmonių, saugoti juos ir ginti, – jau žengti.“
 
Pirmakursiai pratęsė ir Mokomojo pulko tradiciją – kiekvienas vadinamojoje Radvilėnų kūlgrindoje paliko per pratybas uniformos kišenėje saugotą akmenuką, simbolizuojantį jo ryžtą iki galo siekti tikslo per šias pratybas, o vėliau ir Karo akademijoje. Vietoj jo buvo įteikti atminimo atvirukai, Lietuvos nacionalinio akmens – titnago – gabaliukas, kaip tvirtybės simbolis, ir geležinė pasagvinė, simbolizuojanti istorinį ryšį su tarpukario Lietuvos Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos husarų pulku.
 
Kariūnams buvo įteikti kurso baigimo pažymėjimai, už geriausius mokymosi rezultatus ir pavyzdingą tarnybą – padėkos raštai.
 
Geriausiu kurso dalyviu išrinktas kariūnas Mindaugas Ilčiukas, pademonstravęs iniciatyvą ir aukštą motyvaciją. „Buvo ir sunkių akimirkų, atrodė, neįveikiamų iššūkių, pareikalavusių ne tik ištvermės, bet ir užsispyrimo, – prisipažino vaikinas. – Į Karo akademiją norėjau įstoti ir tam ruošiausi nuo mažens, nes turėjau gerą pavyzdį šeimoje – senelis tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Nejaugi dabar pasiduosiu? – klausiau savęs. Žinoma, ne – atsakiau, – darau viską, ką liepia, mokausi ir judu į priekį.“
 
Kariūnų bazinio kario kurso metu įgytomis žiniomis pirmakursiai buvo patenkinti ir noriai dalijosi pirmaisiais pratybų įspūdžiais. Kiekvieno jų tiek prisiminimai, tiek patirtis, tiek įspūdžiai skirtingi, bet pozityvūs.
 
Rugilė Zubauskaitė džiaugėsi pagaliau įveikusi šį kursą ir, galima sakyti, tapusi tikra kariūne. „Esu patenkinta savo rezultatais, kuriuos tobulinsiu Akademijoje. Smagu, nes dirbau komandoje. Vienas kitam padėjome ir mokėmės kartu. Matau, kad viena to tikrai nebūčiau pasiekusi. Kuo toliau, tuo geriau suprantu, ką reiškia komandinis darbas“, – įspūdžiais dalijosi mergina.
 
„Per pratybas visų pirma man patiko žmonės, su kuriais dirbau. Mokomojo pulko instruktoriai buvo nuostabūs! Jie labai daug padėjo ir kiekvieną iš mūsų mokė. Jie atidavė viską, ką galėjo“, – svarbiausius dalykus išskyrė ir instruktorių darbą įvertino Kristijonas Kilčiauskas.
 
Kariūnų baziniam kario kursui pasibaigus, jo dalyviai prisipažino – jau galvoja apie artėjantį svarbiausią įvykį – priesaiką.
 
Šiais metais į Akademiją buvo priimta 119 vaikinų ir merginų, iš kurių sėkmingai pirmąsias lauko pratybas baigė 101 kariūnas. Spalio 22 d. jie prisieks tarnauti Lietuvos valstybei ir toliau tęs karybos ir universitetines bakalauro studijas Lietuvos karo akademijoje.
 
Lietuvos karo akademija yra vienintelė aukštoji mokykla Lietuvoje, kurioje derinamos universitetinės studijos ir karinis rengimas, rengiami ir ugdomi visapusiškai išsilavinę ir atsakingi karininkai lyderiai.
 
Žiniasklaidos atstovai, norintys dalyvauti Karo akademijos I kurso kariūnų priesaikos ceremonijoje, pakalbinti jos dalyvius, daugiau sužinoti apie studijas Lietuvos karo akademijoje, kviečiami registruotis el. p. [email protected], tel. +370 672 43275 iki spalio 21 d. (ketvirtadienio) 15.00 val.
 
Kontaktinis asmuo – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos G9 skyriaus viršininkas mjr. Donatas Suchockis, tel. +370 620 48976, KATT 24 523, el. p. [email protected]
 
Baigiamosios Kariūnų bazinio kario kurso pratybos ir pažymėjimų įteikimas
Eimanto Genio nuotraukos