Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2021 m.

Generolo patarimai Karo akademijos kariūnams

2021 06 18

„Visada džiugu sugrįžti į Karo akademiją, nes ji yra mūsų karininkų kalvė, – atvykęs į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją ir susitikęs su jos viršininku plk. Juozu Kačergiumi ir kariūnais kalbėjo buvęs Lietuvos kariuomenės vadas dimisijos generolas leitenantas Arvydas Pocius. – Prisimenu, kaip Akademija žengė pirmuosius žingsnius, kai atkūrėme Lietuvos kariuomenę, ir esu laimingas dabar, būdamas tarp jūsų ir žiūrėdamas į jus – naują nepriklausomoje Lietuvoje užaugusią kartą.“
 
Generolas su Akademijos auklėtiniais pasidalijo savo patirtimi, įgyta pradėjus tarnybą Aukščiausiosios Tarybos gynėju, vėliau – Lietuvos karininku, kurio karjerą vainikavo Lietuvos kariuomenės vado, tarnybą baigus – ambasadoriaus, o dabar – LR Seimo nario pareigos.
 
„Mano credo – vadovauk savo pavyzdžiu“, – prisistatė generolas, kurio patarimai visada buvo labai vertinami kariūnų. – Žinios, kurias dabar turite ir įgijote Karo akademijoje, yra tik pradžia. Kai pradėsite karininko tarnybą, tada prasidės tikrasis gyvenimo „maratonas“ – viskas priklausys nuo jūsų, kai kils abejonių ir teks patiems priimti tam tikrus sprendimus. Būti generolu ir kariuomenės vadu – tai ne tik dėvėti karininko uniformą ir dalyvauti viešuose renginiuose, oficialiuose susitikimuose. Yra visuomenei „nematomi apkasai“, kai tavo pečius užgula visos visuomenės ir valstybės atsakomybė. Tuomet pasitikėjimas užsitarnaujamas.“
 
Geriausias to pavyzdys, pasak svečio, yra Lietuvos nepriklausomybės laikotarpis, kai jos gynėjai turėjo suvokti, dėl ko tai daro, – reikėjo suprasti politinius sprendimus, perlaužti sovietinę sampratą ir pereiti prie vakarietiškos, kad karininkai įgytų kito lygio žinių ir patirties, kurios tuo metu jaunai valstybei labai reikėjo.
 
Gen. ltn. A. Pocius, kaip ir kiti karininkai, mokėsi NATO šalyse, ten sėmėsi žinių. Kalbėdamas apie studijas ir mokslus, Karo akademijos auklėtiniams jis pabrėžė, kad karjeros be mokslų nepadarysi. Ir mokytis reikia jau dabar.
 
Žinios sugula į knygas. Susitikime su kariūnais generolas pristatė savo knygas „Nematomuose apkasuose“ ir „Laisvės karžygiai“ ir pastarąją padovanojo Akademijos bibliotekai.
 
Nuotraukos Eimantas Genys